ČLÁNOK
Vláda schválila štátnu záruku pre spoločnosť METRO
17. januára 2002

Poskytnutie štátnej záruky pre bratislavskú spoločnosť METRO, a.s., schválil vládny kabinet. Štát sa tak zaručil za úver 412 mil. Sk, ktorý má slúžiť na financovanie riešenia ekologických problémov v priestore výstavby Mosta Košická. Ide o strednodobý úver na financovanie odstránenia „starej ekologickej záťaže“ v priestore priemyselnej zóny starej Bratislavy, v ktorej sa má vybudovať nový bratislavský most.
Poskytnutý úver sa použije na dekontamináciu uvedeného územia, ktoré bolo znečistené ropou ešte v roku 1944. Ide teda o odstránenie starej ekologickej havárie, ktorú spôsobil letecký nálet na bývalú rafinériu Apollo. Na mieste priemyselnej zóny starej Bratislavy tak prichádzalo k úniku škodlivín do zeme a nadväzne do podzemnej vody.

Realizáciou projektu ekologickej sanácie je poverená spoločnosť METRO Bratislava, ktorá pre daný projekt vykonáva inžiniersku činnosť. Založili ju v roku 1997 Magistrát Bratislavy a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, predovšetkým kvôli uskutočneniu dopravných stavieb na území mesta Bratislavy. Spoločnosť začala realizovať stavbu MOST – Košická úvodnými prípravnými prácami 1. stavby a je ako investor celej investície v súčasnosti v procese medzinárodného tendra.

Most Košická je v roku 2000 až 2003 hlavnou dopravnou stavbou tejto spoločnosti a po nej by mali nasledovať jednotlivé úseky METRA s ukončením okolo rokov 2025 – 2030. Pre všetky tieto projekty bude spoločnosť vykonávať inžiniersku činnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS