ČLÁNOK
Vláda schválila štátne záruky na úvery pre Slovenské elektrárne
5. septembra 2002

Vláda schválila návrh na prevzatie štátnej záruky na úvery, ktoré budú Slovenské elektrárne, a.s. (SE) čerpať od konzorcia bánk vedeného Tatra bankou. Pôvodná požiadavka SE, ktorá prechádzala záručným a rozvojovým výborom, bola na objem 6 mld. Sk. Informoval o tom minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, pričom schválenú sumu nešpecifikoval.

Dôvodom žiadosti o poskytnutie záruk na takýto objem úverov je zhoršujúca sa dlhová služba SE. „Nie je to vinou súčasného hospodárenia, ale dochádza ku kumulácii splátok úverov, ktoré boli prijaté napríklad pri výstavbe jadrovej elektrárne Mochovce a začatí výstavby 3. a 4. bloku,“ vysvetlil Harach. Ďalšími dôvodmi sú uviaznuté náklady a problém, ktorý je spojený s krokmi v oblasti deregulácie cien elektrickej energie. Podľa Haracha napriek tomu, že cash flow SE sa zlepšil, kumulácia úverov by spôsobila problém podniku. Vláda podmienila svoj súhlas schválením záruk Úradom pre štátnu pomoc. „Vzhľadom na uvedené dôvody by však úrad mohol rešpektovať udelenie štátnej záruky,“ dodal Harach.

Podľa informatívneho materiálu o návrhu splácania záväzkov SE v rokoch 2002 a 2003, ktorý vzala na vedomie vláda začiatkom augusta, do konca roka musia ešte SE splatiť zhruba 10 mld. Sk dlhov. Vedenie elektrární navrhovalo síce viaceré možnosti zabezpečenia potrebných finančných zdrojov, pripúšťa však, že za najdôležitejší zdroj financovania naďalej považuje zdroje so štátnou zárukou. Takýmto spôsobom by sa podľa návrhu malo v druhom polroku prefinancovať z dlhovej služby 8,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS