ČLÁNOK
Vláda schválila nové prístupy k príprave štátneho rozpočtu
24. januára 2001

Príprava štátneho rozpočtu na budúci rok bude zásadne odlišná od postupu, akým bol schvaľovaný najdôležitejší zákon krajiny na tento rok. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej si jednotlivé rezorty samostatne navrhnú svoje priority. Následne na prelome marca a apríla pre ne kabinet schváli záväzné výdavkové limity, návrh celého štátneho rozpočtu chce odobriť do začiatku letných prázdnin. „Definitívne by mohla vláda rozpočet na rok 2002 schváliť v septembri,“ povedala šéfka rezortu financií.

Nový prístup pri vypracovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok charakterizujú podľa B. Schmögnerovej štyri zásadné zmeny. Ide o zvýšenie cieľovosti rozpočtu, teda aby sa s jeho východiskami súčasne stanovovali aj výdavkové limity jednotlivých kapitol. Ďalšími sú postupný prechod na programové a viacročné rozpočtovanie a taktiež zvýšenie zodpovednosti rezortov za prípravu svojich rozpočtov.

Podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša schválili ministri tiež plán svojich tohtoročných nelegislatívnych úloh. Fakt, že z celkových 227 materiálov má predložiť 31 podpredseda kabinetu pre integráciu, označil I. Mikloš za napĺňanie priority krajiny pripraviť sa vstup do EÚ. Do agendy rezortu financií bude patriť 23 úloh týkajúcich sa problematiky štátneho rozpočtu, verejných financií, štátnej pokladnice, či daňovej politiky. Šestnásť materiálov z dielne rezortu hospodárstva má zahŕňať riešenie otázky podpory malého a stredného podnikania, systémového vylepšenia podnikateľského prostredia a štrukturálne zmeny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS