ČLÁNOK
Vláda schválila návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach
28. marca 2001

Vláda schválila návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Nový regulačný úrad by mal vzniknúť k prvému januáru budúceho roka a bude rozpočtovou organizáciou. Reguláciu cien elektrickej energie, plynu a tepla začne vykonávať začiatkom roka 2003. Informoval o tom minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Strana demokratickej ľavice ustúpila od požiadavky, aby úrad iba navrhoval maximálne ceny energií, ktoré by následne podliehali schváleniu vládou. Ľavičiarom sa naopak podarilo presadiť svoju predstavu o jeho financovaní. Rezort hospodárstva totiž pôvodne presadzoval, aby bol príspevkovou organizáciou fungujúcou prevažne z prostriedkov od regulovaných subjektov. Sociálne dopady prijatia zákona vyplývajúce z trhového zreálnenia cien energií navrhuje Ľ. Harach kompenzovať dotknutým skupinám obyvateľov.

Polovicu členov regulačnej rady bude navrhovať vláda, druhú časť parlament, pričom právomoc vymenúvať jej členov pripadne prezidentovi. Návrh zákona ukladá úradu pravidelne predkladať parlamentu správy o svojej činnosti. Podľa ministra hospodárstva norma vytvára dobrý regulačný rámec v energetike. Jeho obsahom je stanovenie povinností a práv regulovaných subjektov, ochrana spotrebiteľa a podmienky pre podnikanie


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS