ČLÁNOK
Vláda schválila návrh Zákona o regionálnom rozvoji
12. júla 2001

Vláda schválila návrh Zákona o regionálnom rozvoji. Ako povedal minister výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) István Harna hlavným cieľom je rozvoj ekonomicky slabých a štrukturálne postihnutých regiónov Slovenska. „Zatiaľ iba Bratislava podľa prepočtov na paritu kúpnej sily dosahuje úroveň hrubého domáceho produktu (HDP) v Európskej únii (EÚ),“ dodal Harna.

Základným zámerom legislatívnej úpravy podpory regionálneho rozvoja je vymedziť jej inštitucionálne zabezpečenie, obsahovú náplň a nástroje jej uplatňovania. „Strategickým cieľom regionálneho rozvoja je zabezpečiť taký rast, aby HDP v roku 2006 predstavovalo 60 až 65 % priemeru EÚ,“ povedal šéf rezortu. Hlavnými oblasťami pôsobenia bude tvorba pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti, rozvoj infraštruktúry, služieb a vidieka.

Regionálny rozvoj bude riadiť MVRR. Monitorovanie a hodnotenie bude mať v kompetencii Národný monitorovací výbor a regionálne monitorovacie výbory. Vytvorenie komplexného systému podpory regionálneho rozvoja na republikovej, regionálnej a miestnej úrovni a legislatívna úprava tejto oblasti sú totiž podmienkou hodnotenia pripravenosti Slovenska na vstup do Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS