ČLÁNOK
Vláda schválila návrh na riešenie situácie v Devín banke
7. júna 2000

Vláda SR schválila neverejný materiál predložený Ministerstvom financií (MF) SR s názvom Návrh poskytnutia úveru Devín banke z prostriedkov štátnych finančných aktív získaných vysporiadaním časti pohľadávok SR voči Ruskej federácii na riešenie nepriaznivej finančnej situácie v Devín banke (DB). Na tlačovej besede po rokovaní vlády o tom informovali štátny tajomník MF SR Viliam Vaškovič a guvernér Národnej Banky Slovenska (NBS) Marián Jusko.
Schváleniu návrhu predchádzalo posilnenie likvidity zo strany predovšetkým zahraničných akcionárov banky. Situácia v DB sa tak podľa M. Juska značne odlišuje od situácie v AG Banke, alebo v Slovenskej kreditnej banke. „Dodanie likvidity je dôkazom záujmu akcionárov o riešenie nepriaznivej situácie,“ zdôraznil.
Prijatý návrh zaväzuje ministerstvo financií a DB k uzavretiu mandátnej zmluvy, podľa ktorej DB uskutoční deblokáciu ruského dlhu v určitej výške nad oficiálne schválený limit. Rusko na tento rok prisľúbilo deblokáciu dlhu v objeme 40 mil. USD. Takto získané prostriedky sa stanú súčasťou štátnych aktív na účte NBS, z ktorých bude poskytnutý úver pre DB za podmienok výhodných pre banku i štát. Podľa V. Vaškoviča sa tak získa čas potrebný na preklenutie nedostatku zdrojov v DB a pre následné vypracovanie revitalizačného plánu. Rezort financií sa bude v budúcnosti podieľať i na vedení banky, a to jedným členom v predstavenstve a tretinou členov v dozornej rade. V banke tiež prebehne audit vykonaný jednou zo spoločností tzv. veľkej päťky.
Uvedené riešenie garantuje podľa M. Juska rozvoj banky i v prípade negatívneho rozhodnutia súdu v spore o pohľadávku DB voči MF SR v objeme 2,5 mld. Sk. O riešenie situácie sa bude ministerstvo naďalej pokúšať aj prostredníctvom mimosúdneho rokovania.
Strana maďarskej koalície (SMK) nepodporuje návrh Ministerstva financií (MF) SR na riešenie kritickej situácie v Devín banke, a.s., Bratislava. Predložený návrh je podľa podpredsedu vlády SR Pála Csákyho zlým a riskantným krokom. „Jeho prijatím by sa podľa nášho názoru nepodarilo zachrániť túto banku, naopak vznikla by ešte omnoho horšia situácia,“ povedal na krátkom brífingu počas rokovania vlády.
Návrh je podľa neho zlým precedensom štátnej podpory súkromného subjektu, ktorý je navyše odborne nesprávny a nesie so sebou určité politické riziko. V súvislosti s procesným postupom riešenia vyjadril nespokojnosť s činnosťou Národnej banky Slovenska a jej bankovej rady. Bližšie podrobnosti týkajúce sa obsahu materiálu však odmietol vzhľadom na jeho dôverný charakter špecifikovať.
Devín banka a MF SR sú v dlhodobom spore, ktorý sa týka deblokácií dlhu SR v Ruskej federácii v predchádzajúcich rokoch. Devín banka si nárokovala uhradenie provízie vo výške 20 %, hoci nebola schopná v plnom rozsahu uskutočniť deblokáciu. MF SR naopak penalizovalo Devín banku za nesplnenie záväzku. O stave vzájomných pohľadávok a záväzkov má rozhodnúť súd. Hodnota pohľadávky voči ministerstvu je podľa banky 2,5 mld. Sk, čo je približne 70 % jej súvahovej položky „rôzne pohľadávky a záväzky.“
Ministerka financií Brigita Schmögnerová minulý týždeň naznačila, že pripravovaný program má zabezpečiť, aby sa Devín banka nedostávala do krízy likvidity a aby bola schopná plniť všetky finančné ukazovatele predpísané centrálnou bankou. Ministerka sa zároveň už vtedy vyjadrila k odmietavému stanovisku SMK slovami: „Akékoľvek náklady vynaložené na ozdravenie banky budú nižšie ako suma ohrozených vkladov v prípade jej krachu.“
Devín banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 36,287 mil. Sk. Bilančná suma banky vzrástla v minulom roku viac než dvojnásobne na 13,177 mld. Sk. V súčasnosti sú v akcionárskej štruktúre podľa údajov zverejnených bankou zastúpené zahraničné spoločnosti (z Ruska a z Japonska) s podielom akcií 22,32 %. Zvyšný podiel (77,68 %) vlastnia slovenskí akcionári. S najväčším podielom kapitálu sú to Apis, a.s., VTS Energia, s.r.o. a slovenské odborové zväzy. Každý z týchto subjektov vlastní podiel nižší ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS