ČLÁNOK
Vláda rozhodne o privatizácii VSE do konca marca 2001
30. novembra 2000

Do konca marca budúceho roka prerokuje vládny kabinet privatizačný projekt a rozhodne o privatizácii štátneho rozvodného podniku Východoslovenské energetické závody, š.p. (VSE). K 1. aprílu 2001 sa podnik pretransformuje na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenská energetika, ktorej časť sa následne sprivatizuje. Uvádza sa to v materiáli Zámer a postup privatizácie VSE, ktorý v pondelok schválila porada ekonomických ministrov.

Dokument navrhuje prehodnotiť blokačné ustanovenie zákona o veľkej privatizácii, ktoré neumožňuje privatizovať viac ako 49 % akcií energetických podnikov. S predajom minoritnej časti sú totiž spojené dodatočné podmienky investora, ktoré mu zaručujú právo na riadenie spoločnosti. Kupujúci teda zaplatí nižšiu sumu za minoritný podiel, ale získa väčšie práva, než obvykle vyplývajú z vlastníctva menšinového podielu.

Pri privatizácii VSE prichádza do úvahy priamy predaj strategickému investorovi, predaj cez kapitálový trh, alebo kombinácia obidvoch spôsobov. Hlavným kritériom pri výbere strategického investora bude ponúknutá cena, potom jeho postavenie na trhu, skúsenosti, dlhodobé a ekonomicky výhodné zabezpečenie zdrojov, pozitívne referencie a finančná sila. Spôsob privatizácie posúdi nezávislý privatizačný poradca.

VSE zabezpečuje nákup, rozvod, predaj a výrobu elektriny a tepla, poskytuje tiež služby súvisiace s dodávkou, výstavbou, údržbou, opravami, rekonštrukciami a modernizáciou energetických a teplárenských diel. Podnik okrem toho dispečersky riadi distribučnú sústavu 110 kV a nižších napäťových stupňov.

VSE dosiahli za prvých deväť mesiacov hrubý zisk vo výške 133,419 mil. Sk, čo znamená takmer štvornásobný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Rok 1999 uzavrel podnik s hrubým ziskom 42,261 mil. Sk pri výnosoch 8,637 mld. Sk. Podnik vznikol v roku 1929 a patrí medzi tri rozvodné energetické závody v SR, ktoré sa v budúcom roku pretransformujú na akciové spoločnosti a po odčlenení teplární čiastočne sprivatizujú. Keďže VSE teplárne nevlastnia, prebehne ich transformácia a privatizácia skôr, ako v prípade Stredoslovenských a Západoslovenských energetických závodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS