ČLÁNOK
Vláda rozdeľuje príjmy z privatizácie v sume 22,8 mld.Sk
12. októbra 2000

Zo zdrojov z privatizácie predpokladá vládou schválený návrh štátneho rozpočtu (ŠR) na budúci rok použiť 22,8 mld. Sk. Vplyv na schodok všeobecnej vlády v roku 2001 by však mala mať iba časť 1,132 mld. Sk určená na rozvojové programy. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytlo Ministerstvo financií SR.

Na oddlženie, reformy a rozvojové projekty plánuje kabinet použiť 6,225 mld. Sk, z toho na oddlženie 5,093 mld. Sk a na reformy a rozvojové projekty práve 1,132 mld. Sk. Realizácia štátnych záruk za bankové úvery by mala na ďalší rok dosiahnuť 7,8 mld. Sk a na úhradu istiny štátneho dlhu je určených 8,775 mld. Sk.

Schodok ŠR na rok 2001 ovplyvní tiež v rozsahu ich reálneho použitia 8,9 mld. Sk získaných v súlade s paragrafom 12 zákona o ŠR, hlavne 8,7 mld. Sk na financovanie diaľnic. Uvedený paragraf umožňuje tiež vydanie štátnych dlhopisov do sumy 105 mld. Sk na reštrukturalizáciu portfólia niektorých bánk, čo nezvyšuje schodok budúcoročného štátneho rozpočtu.

Vláda SR sa rozhodla použiť na oddlženie 710 mil. Sk pre ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, konkrétne za zmluvu vo verejnom záujme. Pre ministerstvo zdravotníctva je pridelených 3,358 mld. Sk, z nich sa však sumou 1,558 mld. Sk zníži dlh štátnych zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni a Národnému úradu práce. Majetkové vyrovnanie Javoriny v rámci rezortu obrany si vyžiada 25 mil. Sk a splátky dlhu Slovenskej televízie spolu so Slovenským rozhlasom 1 mld. Sk.

Reformy a rozvojové projekty zamýšľané vládou SR sa týkajú štyroch ministerstiev. Rezortu životného prostredia návrh rozpočtu prideľuje 140 mil. Sk na povodňový varovný systém, program opravy leteckých motorov ministerstva obrany pripadne 100 mil. Sk. Ministerstvo školstva by malo dostať 200 mil. Sk, jednu polovicu pre krajské úrady na projekt plynofikácie základných a stredných škôl a plochých striech a druhú pre Študentský pôžičkový fond. Samotný rezort financií plánuje použiť 692 mil. Sk, konkrétne 192 mil. Sk investuje do daňového informačného systému a na projekty Ispa, Sapard a Phare má poputovať 500 mil. Sk.

Na financovanie projektov výstavby diaľnic vo výške 8,7 mld. Sk budú prijaté vládne úvery od japonskej vlády v objeme 0,6 mld. Sk, od Európskej investičnej banky v sume 1,6 mld. sk a vydané štátne dlhopisy v hodnote 6,5 mld. Sk. Od Rozvojovej banky Rady Európy na projekt v kultúre sa uvažuje o prijatí úveru v objeme 137,6 mil. Sk, v ďalšom roku sa predpokladá z nich použiť iba 7,5 mil. Sk. Vládnym úverom vo výške 1,9 mld. Sk sa vytvára možnosť pokrytia projektu správy sociálnych dávok, z toho v roku 2001 len 200 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY


Warning: simplexml_load_file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 3

Warning: simplexml_load_file(http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 3

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml" in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 3

Fatal error: Call to a member function attributes() on null in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 6