ČLÁNOK
Vláda prerokuje materiál o vývoji daňového zaťaženia
10. októbra 2001

Priemerné daňové zaťaženie najpočetnejšej skupiny daňovníkov – zamestnancov, vlani podľa materiálu Ministerstva financií SR medziročne pokleslo o 5 percentuálnych bodov na 6,6 %. Zaťaženie fyzických osôb, ktoré poberali aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, pritom bolo vo výške 23,7 %. Dôvodom poklesu zaťaženia fyzických osôb bolo najmä zvýšenie základnej odpočítateľnej položky, zníženie sadzby dane v prvom pásme a zvýšenie odpočítateľnej položky na dieťa. Vláda sa bude materiálom o daňovom zaťažení právnických a fyzických osôb zaoberať v stredu.

V minulom roku podalo priznanie k paušálnej dani 1 749 daňovníkov, pričom príjmy týchto daňovníkov predstavovali sumu 520,77 mil. Sk a paušálna daň dosiahla 11,44 mil. Sk. Daňové zaťaženie vyčíslené ako pomer paušálnej dane k príjmom bez uplatnenia výdavkov bolo vo výške 2,2 %.

Daňové zaťaženie právnických osôb merané podielom daňovej povinnosti k základu dane predstavovalo v minulom roku 26,8 %. Táto hodnota však nie je zhodná s daňovou sadzbou, nakoľko na zaťaženie okrem sadzby dane vplývajú aj iné faktory. V roku 2000 predstavoval základ dane použitý na výpočet zaťaženia 89,1 mld. Sk, pričom daňová povinnosť bola na úrovni 23,8 mld. Sk. V roku 1995, ktorý bol rokom s najvyšším daňovým zaťažením vo výške viac ako 50 %, sa základ dane určil na 77,5 mld. Sk a daňová povinnosť bola 39 mld. Sk.

Ak by v minulom roku zostala rovnaká sadzba dane pre právnické osoby ako v roku 1995, výber dane by

podľa výpočtov ministerstva bol približne o 9 až 10 mld. Sk vyšší. Tvrdenia, podľa ktorých výška sadzby dane neovplyvňuje príjmy štátneho rozpočtu, preto ministerka financií Brigita Schmögnerová považuje za neopodstatnené. Potvrdzuje to podľa nej aj výber daní z príjmu právnických osôb k 27. septembru tohto roka, ktorý je v medziročnom porovnaní nižší o 5,3 mld. Sk. Vzhľadom na výpadky rozpočtových príjmov z dovoznej prirážky o 6,8 mld. Sk sú celkové tohtoročné daňové príjmy štátneho rozpočtu nižšie približne o 13 mld. Sk. Iba v prípade dane z pridanej hodnoty sa podľa ministerky zaznamenali zvýšené príjmy do štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS