ČLÁNOK
Vláda poskytla záruku na úver pre železnice
16. marca 2000

Úroky za poskytnuté zdroje sú podľa ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozefa Macejka o percento nižšie ako v predchádzajúcom roku, splatnosť je v porovnaní s minuloročnými 15 mesiacmi podstatne dlhšia, až 5 rokov. Prvá splátka je odložená o 33 mesiacov. Výšku úroku však minister nekonkretizoval.

Na tento úver vo výške 45 mil. EUR v stredu vláda poskytla štátnu záruku. Poskytnuté prostriedky použijú železnice na splatenie starých úverov.

Naposledy vláda rozhodla o prevzatí štátnej záruky koncom januára, keď sa zaručila za bankový úver v objeme 100 mil. EUR (4,2 mld. Sk) od Credit Suisse First Boston pre Štátny fond cestného hospodárstva (ŠFCH) na financovanie výstavby diaľnic v roku 2000.

Od roku 1990 až do roku 1999 poskytla vláda štátne garancie za úvery vo výške 138,5 mld. Sk, pričom v minulom roku z toho zaručila úvery vo výške 29,3 mld. Sk. V tomto roku sú splatné úvery so štátnou zárukou vo výške približne 25,4 mld. Sk, pričom vláda si na tento účel vyčlenila v štátnom rozpočte len 10 mld. Sk. V minulom roku vláda poskytla štátne záruky pre ŠFCH od KfW a Credit Suisse First Boston spolu za 11,2 mld. Sk, zaručila sa aj za úver ŽSR od Investičnej a poštovej banky, Európskej investičnej banky a Depfa vo výške spolu takmer 13 mld. Sk. Takisto poskytla štátnu garanciu za úvery Vodohospodárskej výstavby vo výške 2,28 mld. Sk, paroplynový cyklus za 2,81 mld. Sk a Slovenské elektrárne vo výške 2,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS