ČLÁNOK
Vláda ponúka na predaj 51 % akcií ST
29. októbra 1999

Podľa návrhu sa v medzinárodnom tendri ponúkne zahraničnému investorovi 51-percentný podiel v ST, 34 % zostáva vo vlastníctve štátu a zvyšok pripadne Fondu národného majetku SR, ktorý tieto akcie využije zrejme na splatenie časti svojich dlhopisov splatných k 1. januáru 2001.

Podľa Macejka bude v priebehu týždňa až 10 dní zverejnené informačné memorandum, po ktorom bude nasledovať prvé kolo tendra na výber strategického zahraničného investora. Z neho vzídu kandidáti vyhovujúci všetkým „technickým“ požiadavkám, ktorí postúpia do druhého kola. V ňom bude vybraný investor podľa najvyššej ponúkanej ceny. Ako uviedol minister, prvé kolo tendra by malo byť ukončené do konca tohto roka a konečný výber strategického partnera do konca prvého štvrťroka 2000, teda v súlade s pôvodnými plánmi.

Po technickej stránke bude predaj ukončený vypracovaním privatizačného projektu, ktorý predloží ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku SR a navrhne v ňom priamy predaj 51-percentného podielu vybranému záujemcovi. Ministerstvo privatizácie predaj po odsúhlasení vládou potom zrealizuje.

„Časť prostriedkov z predaja bude použitá na navýšenie základného imania ST a ďalší podiel sa použije na rozvojové programy a úhrady štátneho dlhu,“ uviedol minister. Nespresnil však, o akej sume vláda pri predaji uvažuje. V návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu sa uvádza, že vláda očakáva príjmy so splácania úverov, pôžičiek a z predaja účastín v budúcom roku 12 mld. Sk, pričom v tejto čiastke je započítaný aj objem z predaja podielu v ST.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS