ČLÁNOK
Vláda podporuje skorú dohodu FNM so Slovintegrou
19. júla 1999

Fond národného majetku (FNM) SR má v krátkom čase do vlády predložiť návrh vyrovnania medzi fondom a spoločnosťou Slovintegra a navrátení 10 % akcií Slovnaftu. Kabinet sa dohodol so zástupcami Slovnaftu, že ho bude informovať o procese výberu strategického investora a sprístupní vláde aj hodnotenie ponúk jednotlivých potenciálnych záujemcov o kapitálový vstup do Slovnaftu. Na tlačovej besede to povedal minister hospodárstva SR Ľudovít Černák. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že tým, že vláda prerokuje návrh mimosúdnej dohody a pravdepodobne s ním vyjadrí súhlas, už nepriamo potvrdí právnu čistotu privatizácie Slovnaftu. Nevylúčil ani priamu písomnú deklaráciu v prípade, že Slovintegra bude na nej trvať.
Kabinet na svojom poslednom rokovaní tiež odporučila FNM urýchlene doriešiť odkúpenie 10 % akcií Slovnaftu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), čo je podľa Černáka nevyhnutné pre úspešným výber strategického investora pre Slovnaft. Po vrátení 10 % akcií Slovintegrou a odkúpení ďalších 10 % akcií od EBOR sa FNM SR stane podľa ministra druhým najsilnejším akcionárom Slovnaftu, ktorý bude musieť svoju stratégiu koordinovať so Slovintegrou. Ľ. Černák pripustil, že materiál o postupe Slovnaftu pri hľadaní strategického investora predložil do vlády kvôli obavám niektorých jej členov, aby náprava privatizácie Slovnaftu nedopadla ako pri spoločnosti Nafta Gbely.
Prezident Slovnaftu Slavomír Hatina minulý týždeň potvrdil, že postoj predstavenstva Slovintegry a predstavenstva Slovnaftu k vráteniu akcií Slovnaftu fondu je nemenný. Výsledkom rokovaní Slovintegry ako majoritného vlastníka Slovnaftu s FNM SR bola vzájomná dohoda o tom, že Slovintegra je pripravená vrátiť fondu 10 % akcií Slovnaftu po vykonaní príslušných legislatívnych zmien, ktoré toto vrátenie umožnia. V tejto súvislosti vyslovila Slovintegra podľa Hatinu dôležitú požiadavku, aby po vrátení akcií vláda SR deklarovala splnenie všetkých záväzkov Slovintegry voči FNM SR a štátu. Privatizácia Slovnaftu v prospech Slovintegry by sa tak považovala za uzatvorenú. S predmetom uvedenej dohody oboznámili predstavitelia Slovnaftu svojich potenciálnych partnerov, ktorých oslovili v rámci procesu získania zahraničného strategického partnera. Informovali aj hlavných bankových veriteľov, s ktorými priebežne rokujú o zlepšení finančnej situácie Slovnaftu.
K ultimu minulého roka bola Slovintegra, a.s. 51-percentným akcionárom Slovnaftu. S. Hatina nedávno informoval, že v procese vstupu zahraničného kapitálu do Slovnaftu by mohol strategický investor získať veľký minoritný podiel. Slovintegra spolu so strategickým partnerom by však mali vlastniť minimálne 67 % akcií. Prezident Slovnaftu zároveň pripustil, že v ďalších rokoch by investor mohol po splnení vopred stanovených podmienok získať aj majoritný podiel. Slovintegra nadobudla 39 % balík akcií Slovnaftu rozhodnutím FNM SR z 10. augusta 1995 pri cene 1 000 Sk za akciu. Ďalších 15 % základného imania Slovnaftu kúpila pri cene 384 Sk v júni 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS