ČLÁNOK
Vláda odsúhlasila štátnu záruku za úvery pre Železnice Slovenskej republiky a Železničnú spoločnosť
26. apríla 2002

Vládny kabinet odsúhlasil návrh na poskytnutie štátnej záruky za úvery pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v celkovej výške približne 8,4 mld. Sk a za úver pre Železničnú spoločnosť, a.s. (ŽS) vo výške 3 mld. Sk.

Vláda splnomocnila ministra financií SR a ako alternátov každého zo štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR (MF) k podpísaniu Zmluvy o záruke a odškodnení k bankovému úveru vo výške 160 mil. eur organizovaného J.P. Morgan Securities Ltd a k bankovému úveru poskytnutého Ľudovou bankou a.s. Bratislava vo výške 2 mld. Sk pre ŽSR. Finančné prostriedky sa použijú na prefinancovanie úverov a úrokov splatných v roku 2002 v objeme 7,4 mld. Sk, ktoré ŽSR prevzali v rokoch 1994 až 2001 na financovanie straty za výkony vo verejnom záujme. Na financovanie rozvojových investičných programov v zmysle Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR pripadne 1 mld. Sk. Celková suma splatných úverov obsahuje aj úvery, na ktoré bola v minulosti prevzatá štátna záruka.

Vláda tiež v stredu splnomocnila ministra financií SR a štátnych tajomníkov MF na podpísanie štátnej záruky za úver pre ŽS vo výške 3 mld. Sk. Úver poskytne spoločnosti konzorcium bánk pozostávajúce z Tatra banky, a.s., Citibank (Slovakia) a.s. a VÚB, a.s. a je určený na prefinancovanie nekrytej straty z realizovaných výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave pre tento rok. Jedná sa o 5-ročný úver vo výške 3 mld. Sk s odkladom splácania istiny úveru v dĺžke 3 rokov. Konečné parametre, podmienky a dokumentácia transakcie sa uzavrú po vzájomnej dohode medzi dlžníkom a konzorciom bánk pri uzatváraní úverovej zmluvy a súvisiacej ručiteľskej zmluvy. Návrh zákona o štátnom rozpočte na tento rok definoval pre ŽS na financovanie výkonov vo verejnom záujme prostriedky v objeme 1,842 mld. Sk. Štát si v železničnej osobnej doprave objednal 34 mil. vlakových kilometrov, z čoho vyplýva štátnym rozpočtom nekrytá strata pre ŽS v objeme 4,165 mld. Sk. ŽS bez úveru so štátnou zárukou nie je schopná tento objem sama prefinancovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS