ČLÁNOK
Vláda odsúhlasila podmienky pôžičky EFSAL od Svetovej banky
24. mája 2001

Vládny kabinet odsúhlasil návrh na schválenie podmienok a negociačných dokumentov k reštrukturalizačnej pôžičke EFSAL. Výška úveru, ktorú poskytne Svetová banka (SB) Slovensku, bude predstavovať 200 mil. EUR. „Úver v objeme 300 mil. USD, ktorý nám pôvodne ponúkla SB, svedčí o dôvere v predstavené reštrukturalizačné programy,“ povedal vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. Ako dodal, ponúknutá výška úveru bola najvyššia za posledné roky pre krajiny V4.

Pôžička by mala na Slovensko doraziť v troch tranžiach v hodnote 60, 70 a 70 mil. EUR, pričom prvá z nich sa očakáva už v auguste a ďalšie dve v polročných intervaloch. Počiatočné poplatky za uvoľnenie pôžičky v objem 2 mil. EUR budú financované z pôžičky. Úver so 14-ročnou splatnosťou a 5-ročným odkladom splátky istiny by malo Slovensko čerpať za trhovú medzibankovú úrokovú sadzbu LIBOR na euro zvýšenú o 30 bodov. Aktuálna ročná sadzba LIBOR na euro predstavuje 4,691 % p.a.

S poskytnutím každej z úverových tranží sú spojené podmienky, ktoré sa vo všeobecnosti dotýkajú zlepšenia kvality bankového sektora na Slovensku reprezentovaného najmä ukončením reštrukturalizácie a privatizáciou bánk. Podmienky na poskytnutie prvej tranže EFSAL úveru Slovensko už splnilo, keďže sa dotýkali ukončenia predprivatizačnej reštrukturalizácie bánk, ukončenia privatizácie Slovenskej sporiteľne a vyhlásením tendra na privatizáciu Všeobecnej úverovej banky a Investičnej a rozvojovej banky.

Dôležitý balík podmienok, ktoré treba splniť na získanie ďalších dvoch tranží úveru, súvisí s legislatívnym rámcom. Medzi najvýznamnejšie patrí skvalitnenie a rozvoj bankového dohľadu, systému zákonnej ochrany vkladov, zdokonalenie zákona o bankách a záložného práva. Dôležitým predpokladom je tiež prechod bánk na medzinárodné účtovné štandardy, ako aj jednoznačnejšie vymedzenie zodpovednosti audítorov v prípade zámerného skreslenia hospodárskych výsledkov banky a sprísnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov bánk za ich hospodárenie.

Podmienky uvoľnenia ďalších tranží budú zahŕňať tiež prijateľnú zhodu makroekonomických cieľov a politiky dohodnutej v rámci programu monitorovanom MMF. Bude to zahŕňať aj zavedenie stropu pre výdavky, obmedzenie celkového deficitu vlády v roku 2001 na maximálne 3,9 percenta HDP a v roku 2002 na 3,5 % a obmedzenie použitia výnosov z privatizácie na splatenie verejného dlhu.

Vedenie SB by malo poskytnutie úveru Slovensku odsúhlasiť 19. júna ako súčasť stratégie pomoci krajiny CAS (Country Assistence Strategy).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS