ČLÁNOK
Vláda odsúhlasila daňovú sadzbu pre právnické osoby 26 %
21. augusta 2001

Vláda na mimoriadnom rokovaní schválila zníženie sadzby dane pre právnické osoby o 3 percentuálne body na 26 %. Daňová sadzba sa pritom bude každoročne znižovať o 2 percentuálne body až do roku 2006, kedy by sadzba mala dosiahnuť cieľovú úroveň 18 %. Okrem toho kabinet schválil aj zníženie hraničných daňových sadzieb pre fyzické osoby a nezavedenie dedičskej dane pre najbližších príbuzných. Informoval o tom v pondelok podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Kabinet v novele zákona o dani z príjmov odsúhlasil zníženie daňových pásiem pre fyzické osoby z pôvodných sedem na päť a pokles hraničných sadzieb o 2 a 4 percentuálne body. „Pri dolnej hranici to znamená pokles sadzby z 12 % na 10 % a pri hornej zo 42 % na 38 %,“ povedal podpredseda vlády. Paušálnu daň budú môcť od roku 2002 využívať podnikatelia s tržbami do 2 mil. Sk, čím sa zvýši hranica zo súčasných 1,5 mil. Sk. Fyzickým osobám – podnikateľom novela umožní odpočítať si z daňovej povinnosti investície tak, aby výsledné zdanenie bolo na úrovni zdanenia právnických osôb. Podľa schválenej novely by podnikatelia mali používať novú odpisovú politiku a urýchlené odpisovanie už od začiatku budúceho roka.

Kabinet v pondelok prijal aj novelu zákona o dani z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorý bol na piatkovej mimoriadnej schôdzi tripartity čiastočne pozmenený. Podľa vládneho návrhu priami dedičia od začiatku budúceho roka nebudú zdaňovaní. Pre druhú skupinu dedičov kabinet odsúhlasil zvýšenie nezdaniteľnej čiastky z pôvodných 300 tis. Sk na 500 tis. Sk. Daň z dedičstva a darovania by sa od budúceho roka mala odvádzať len z čistej hodnoty majetku. Daňový základ tak bude predstavovať rozdiel medzi hodnotou dedičstva po odpočítaní všetkých dlhov, pohľadávok a nákladov a určenej nezdaniteľnej sumy.

Pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností sa zavedie jednotná plošná daňová sadzba vo výške 5 %. Okrem toho vláda schválila, že u prvého predaja bytov od stavebného podniku prvému majiteľovi bytu sa nebude platiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Ďalšou zmenou je, že konečným príjemcom všetkých troch daní by sa od budúceho roka mali stať mestá a obce. Ako o tom informovala v piatok ministerka financií, dane z dedičstva a darovania by mali plynúť do miestnych rozpočtov už od budúceho roka, pričom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností až od začiatku 2003.

„Zníženie daňovej sadzby pre právnické osoby na 26 % by mohlo mať na štátny rozpočet len oneskorené dôsledky v roku 2003 a znížením daňových hraníc u fyzických osôb by rozpočtové príjmy mali poklesnúť približne o 200 mil. Sk,“ povedal Mikloš. Ako v piatok povedala ministerka financií Brigita Schmögnerová, zmeny v odpisovaní by mali mať dopad na rozpočtové príjmy tiež až v roku 2003, a to v objeme približne 2,7 mld. Sk.

Vládou prijaté novely by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS