ČLÁNOK
Vláda odobrila prevod 32 % akcií Nafty Gbely späť štátu
5. augusta 1999

Vláda na svojom včerajšom rokovaní odobrila prevod 32 % akcií Nafty Gbely späť štátu. Ide o akcie, na ktoré má záložné právo Tatra banka a s ktorými bol v pondelok na Burze cenných papierov v Bratislave nahlásený obchod. Po získaní akcií by si ich mal Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Fond národného majetku (FNM) SR rozdeliť v pomere 19 % ku 13 %. Zároveň kabinet poveril prezidenta FNM, aby dal na súd návrh na zrušenie predbežného opatrenia, ktorým boli zablokované akcie Nafty Gbely na účte Druhej obchodnej. Opatrenie by malo byť zrušené do štvrtka, aby sa na BCPB mohol vysporiadať nahlásený obchod.
O stiahnutí tohto opatrenia intenzívne rokovali v utorok zainteresované inštitúcie. Napriek rôznym výkladom spomenutého predbežného opatrenia totiž okrem právneho zástupcu FNM Ernesta Valka aj ministerka financií Brigita Schmögnerová a štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ján Mazák zdôraznili, že prevod blokovaných akcií bez zrušenia predbežného opatrenia by bol protizákonný.
Na celú transakciu sa vzťahuje informačné embargo. Z tohto dôvodu nie je zatiaľ jasné, či FNM musí požiadať súd o zrušenie blokácie celého balíka 45,9 % akcií, ktoré sú na účet Druhej obchodnej, alebo je možné odblokovať len príslušnú časť 32 % akcií, na ktoré má Tatra banka záložné právo. Riziko odblokovania celého balíka akcií spočíva v tom, že umožní Druhej obchodnej previesť zvyšných 13,9 % akcií na tretí subjekt, na ktorý už FNM nebude mať dosah. Fond je totiž v právnom vzťahu s Druhou obchodnou, ktorá sprivatizovala 45,9 % Nafty Gbely, pričom FNM predaj týchto akcií napadol na súde.
Najvyšší súd (NS) SR zablokoval svojim predbežným rozhodnutím z 20. júla Druhej obchodnej možnosť nakladať s akciami Nafty Gbely. Proti rozhodnutiu NS sa už nie je možné odvolať. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý zamietol návrh na predbežné opatrenie k akciám Nafta Gbely. FNM sa proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorý zamietol návrh fondu na vydanie predbežného opatrenia, odvolal už začiatkom apríla. Krajskému súdu však trvalo až 10 týždňov, kým odvolaciu žiadosť poslal na NS SR. Návrh na blokáciu nakladania s akciami podal právny zástupca FNM Ernest Valko ešte začiatkom marca spolu so žalobou o neplatnosť pôvodnej privatizačnej zmluvy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS