ČLÁNOK
Vláda neposkytne Eximbanke v roku 1998 žiadne peniaze
8. decembra 1997

V prípade, že dopyt po úveroch Eximbanky bude prevyšovať objem vlastných zdrojov a prostriedkov poskytnutých štátom v roku 1997, môže totiž Eximbanka získať cudzie zdroje zo zahraničia. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedala riaditeľka odboru Eximbanky pre styk s verejnosťou Jarmila Galandáková. Zároveň dodala, že tieto zdroje sú „nesporne cenovo výhodnejšie ako domáce“. Zámer vlády neposkytnúť Eximbanke žiadne peniaze prezentoval tento týždeň minister financií SR Sergej kozlík v rozhovore pre denník Pravda. V predchádzajúcom týždni pritom guvernér Eximbanky František Orolín vyhlásil, že obchodný plán Eximbanky počíta so sumou 2 mld. Sk od štátu z mimorozpočtových zdrojov. V júli požadovala Eximbanka podľa vyjadrenia guvernéra Orolína od vlády 3,5 mld. Sk . „Ďalšie peniaze by preto mohli byť na účet Eximbanky poukázané v roku 1998,“ povedal. Presnejšie informácie však pred schválením štátneho rozpočtu odmietol uviesť. Za možný zdroj týchto prostriedkov pritom F. Orolín označil 2-miliardovú rezervu štátu pre bankovú sústavu, ktorá nepatrí medzi rozpočtové zdroje. Okrem toho ráta Eximbanka podľa slov svojho guvernéra aj s „abstraktnou garanciou štátu vo výške 30,7 mld. Sk“. Eximbanka plánuje podľa viceguvernéra Vladimíra Kozubíka, poskytnúť v budúcom roku úvery v hodnote približne 3,6 mld. Sk. V súčasnosti sa bilančná suma banky pohybuje okolo 4 mld. Sk, v budúcom roku by však mala vzrásť na 9,7 mld. Sk. Ešte pred oznámením o neposkytnutí štátnych zdrojov plánovala Eximbanka prijať zahraničné syndikované úvery v celkovej hodnote 2 mld. Sk, o ktorých sa už podľa vedenia banky začalo rokovať. Podľa guvernéra F. Orolína disponuje Eximbanka tromi základnými druhmi zdrojov. Ide o prostriedky zverené zo štátneho rozpočtu, vlastné a cudzie zdroje. Medzi prostriedky zo štátneho rozpočtu patrí aj suma o niečo vyššia ako 2 mld. Sk, ktorú dostala Eximbanka od vlády v tomto roku. Tieto zdroje pridelila vláda Eximbanke na základe prijatia úveru od japonskej spoločnosti Nomura v objeme 70 mil. USD. Druhým zdrojom sú podľa F. Orolína vlastné prostriedky, kam zaradil vlastné imanie spoločnosti ako aj fondy, do ktorých sú podľa zákona o Eximabnke povinní pripspievať všetci vývozcovia i dovozcovia. Na účet Eximbanky je každý vývozca alebo dovozca uhradiť 0,05 % objemu, ktorý dováža alebo vyváža. Tretím zdrojom Eximbanky sú podľa Orolínových slov cudzie zdroje, kam by mali patriť aj spomínané plánované syndikované úvery v budúcom roku. Eximbanka vznikla 1. júla tohto roka na základe zákona NR SR č. 80/1997. Od tohto obdobia až do súčasnosti prebiehala podľa F. Orolína fáza budovania banky, kedy sa tvorila štruktúra a bankové orgány. Úlohou Eximbanky je financovanie vývozných a dovozných úverov, ako aj ich poisťovanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS