ČLÁNOK
Vláda nedosiahne do každého podniku
27. augusta 2001

Objemom prílevu zahraničných investícií sa slovenská ekonomika v tomto roku pravdepodobne zaradí na prvé miesto v rebríčku postkomunistických krajín. Aj skvelé výsledky si zaslúžia triezve hodnotenie. Výrazné zlepšenie je neodškriepiteľné. Neopakovateľnosť tohoročnej situácie však spočíva v tom, že veľká časť prílevu investícií súvisí s privatizáciou bánk..

Vláda prijala stratégiu podpory vstupu zahraničných investícií do SR. Ukazuje sa, že investori potrebujú nielen zvýhodnenia. Z prieskumov investičnej klímy vyplýva, že stimuly sú len jedným z kritérií, podľa ktorých sa investori rozhodujú. Viac ako daňové prázdniny sa cení stabilita, prehľadnosť prostredia, nízka miera byrokratizácie.

Zahraniční investori najčastejšie uvádzajú nedostatočne transparentné legislatívne a podnikateľské prostredie. Veľkou prekážkou je tiež nepružnosť a pomalosť štátnej správy pri komunikácii a spolupráci so strategickými investormi. Slovenské zákony dajú zabrať aj našincovi a zahraniční záujemcovia majú často problém pochopiť nielen jednotlivé paragrafy, ale aj zmysel niektorých noriem.

Skúsenosti ukazujú, že najdôležitejším kritériom pri rozhodovaní strategických investorov o umiestnení nových investícií, je kvalita podnikateľského prostredia . Hospodárska politika stabilizovala „makroekonomiku“. Je to nevyhnutný predpoklad pre vytváranie kvalitného podnikateľského prostredia. Výsledkom hospodárskej politiky je zásadné obmedzenie nerovnováh v slovenskej ekonomike, čo sa prejavilo okrem iného poklesom úrokových sadzieb.

Očakávania, že vláda sa postará o každý konkrétny podnik majú grotesknú príchuť, ale darí sa im. Investori nerozumejú odovzdanosti manažérov a už vôbec nedokážu pochopiť predstavy, že reštrukturalizáciu firmy si mnohí predstavujú ako zachovanie existujúceho stavu, do ktorého investor iba naleje veľa peňazí. Radim Stach z pražskej kancelárie americkej investičnej spoločnosti Riverside uvádza príklad o niekoľkomesačnom „boji“ s manažérmi pri presviedčaní o nevyhnutnosti zbaviť sa zbytočných budov, pozemkov, starých zariadení….Firma, ktorá sa zbaví zbytočného majetku dokáže veľmi rýchlo konsolidovať finančnú situáciu, stane sa dôveryhodnou pre banky i investorov. Nie je to výlučne slovenský problém, rovnako zanovito sa správajú šéfovia spoločností v celej strednej Európe. Ak sa už aj dajú presvedčiť, že reštrukturalizáciu neurobí za nich ani vláda, ani zahraničný investor, nedokážu sa „predať“. Zdravá firma už nie je rukojemníkom banky a musí to dať najavo. Napríklad aj tým, že banke odmietne podmienky, ktoré musela prijať keď bola v úzkych.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS