ČLÁNOK
Vláda emituje dlhopisy na diaľnice a bytovú výstavbu
19. novembra 1997

Na bytovú výstavbu je pritom určených najmenej 2 mld. Sk. O sumu výťažku z predaja týchto štátnych dlhopisov môže vláda zvýšiť schodok ŠR. Deficit (bez štátnych dlhopisov) je prognózovaný vo výške 5 mld. Sk. Vláda je tiež podľa návrhu budúcoročného rozpočtu oprávnená emitovať dlhopisy na krytie splátok istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov splatných v roku 1998 v sume 37,375 mld. Sk. Na splátku úveru Národnej banky Slovenska z roku 1991 môže vláda vydať štátne dlhopisy v objeme 6,018 mld. Sk a na splátku úhrady istín zo zahraničných pôžičiek v sume 2,9 mld. Sk. Návrh zákona o štátnom rozpočte tak vláde v roku 1998 umožňuje emitovať štátne dlhopisy v celkovej výške 49,293 mld. Sk. Vláda predložila v pondelok do Národnej rady SR rozpočtový návrh, v ktorom sa uvažuje pre budúci rok s príjmami vo výške 179,8 mld. Sk, celkové výdavky by mali dosiahnuť 184,8 mld. Sk. Deficit rozpočtu v roku 1998 by mal tak nemal presiahnuť 5 mld. Sk. Rozpočtový schodok sa však vykazuje len vo fiškálnej rovine. „Znamená to, že v ŠR a ani vo výsledkoch bežného roka sa nebudú uvádzať prijaté úvery a pôžičky vlády, ale ani výdavky súvisiace s ich splátkou, obdobne ako je to v iných vyspelých krajinách v súlade s metodikou Medzinárodného menového fondu,“ uvádza sa v správe k Návrhu ŠR na rok 1998. Podľa správy sa tým zabezpečí bezprostredné porovnávanie s rozpočtovými výsledkami trhových ekonomík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS