ČLÁNOK
Vláda ČR odložila konečné rozhodnutie o zaistení ČSOB
14. apríla 1998

Slovenská inkasná dlhuje banke 15 mld. Kč a napriek tomu, že za jej záväzky ručí slovenský štátny rozpočet, nespláca obchodnej banke už niekoľko rokov ani istinu, ani úroky. Vysoký dlh Slovenskej inkasnej oslabuje kapitál ČSOB a komplikuje jej privatizáciu. Podľa ministra financií ČR Ivana Pilipa bude presná technika vstupu štátu do tohto problému doriešená budúci týždeň. Vláda pravdepodobne budúci týždeň vystaví záruku za deväťdesiat percent pohľadávky Slovenskej inkasnej a na zvyšok vytvorí ČSOB rezervy z vlastných zdrojov. Táto cesta by mala byť poistkou, aby banka kvôli istote štátnej záruky neustúpila po dokončení privatizácie od vymáhania dlhu na medzinárodnom súde vo Washingtone. „Predpokladáme, že súd bude víťazný a že ide skôr o preklenutie určitej doby, aby pre súčasný audit banky a pre jej privatizáciu bol tento problém pokrytý“, povedal Pilip. Po stredajšom rokovaní vlády ČR teda padol variant, že by na pohľadávku za Slovenskú inkasnú ČSOB vytvorila rezervu i za cenu vysokej straty, ktorú by potom českí štátni funkcionári museli pokryť zvýšením základného imania banky približne o desať miliárd korún. Bankári a ministri sa obávajú, že vysoká strata by pred začatím privatizácie banky nebola dobrým signálom pre zahraničných investorov. ČSOB zarobila v minulom roku asi 2,6 mld. Kč. Ak by mala na pohľadávku za Slovenskú inkasnú vytvoriť len desaťpercentné opravné položky, zostal by tento výsledok zrejme bez podstatnej zmeny, konštatuje MF DNES na záver.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS