ČLÁNOK
Vláda ČR mieni pristúpiť k privatizácii
24. novembra 1997

Informáciu o tom dnes priniesli Lidové noviny. Podľa názoru hovorcu ČSOB Milana Tománka by spor nemal ohroziť privatizáciu banky, môže sa však podpísať na cene, ktorú potencionálni investori budú za štátne akcie ponúkať. Pre Lidové noviny M. Tománek uviedol, že „problém pohľadávky za Slovenskú inkasnú je popísaný vo výročnej správe banky. Z pohľadu potencionálneho investora teda nejde o nejakého kostlivca v skrini“. Privatizácia by podľa jeho názoru mohla pomôcť vyriešiť tento problém, pretože odchodom štátu z banky dojde k posunu od sporu politického k obchodnému. Slovenská strana podľa Ministerstva financií ČR odmietla v prípade miliardovej pohľadávky ČSOB akýmkoľvek spôsobom spolupracovať pri hľadaní riešenia. Pohľadávkou sa v súčasnosti zaoberá arbitrážny súd vo Washingtone. Jeho rozhodnutie ale môže prísť až po dvoch rokoch a podržať privatizáciu ČSOB do vynesenia rozsudku by bolo proti zámeru vlády privatizovať banky čo najrýchlejšie. Ministerstvo financií ČR preto doporučilo vláde privatizovať ČSOB bez ohľadu na to, či sa Národná banka Slovenska (NBS) ako jeden z akcionárov k tomu pripojí, alebo nie. NBS vlastní 24, 6 %. Z pohľadu investora účasť nie je účasť NBS na privatizačnom procese dôležitá, uviedol pre Lidové noviny Tománek. Štátne inštitúcie ČR totiž držia akcie, ktoré zaistia budúcemu strategickému investorovi majoritu. Navrhované riešenia v prípade pohľadávky ČSOB na Slovensku sú: 1. izolácia problému Slovenskej inkasnej a vykrytie rizika bankou samou 2. nezaťažiť verejné rozpočty nákladmi vynútenými vyplnením medzery, ktorá vznikla neplnením záväzku slovenskej strany voči ČSOB 3. oddeliť problém Slovenskej inkasnej od majetkových rokovaní medzi ČR a SR, otázka Slovenskej inkasnej do nich svojou povahou nepatrí 4. súbežné riešenie pohľadávky a privatizácie ČSOB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS