ČLÁNOK


,

Vláda by mala zrušiť zdanenie úrokov bankových vkladov, myslí si poslanec Palko
18. februára 2002

Ministerstvo vnútra SR intenzívnejšie preverovalo činnosť spoločností Horizont a B. M. G. Invest posledných pol roka. Netýkali sa však podozrenia z trestnej šinnosti, ale porušovania ekonomických zákonov. Uviedol to v relácii STV O päť minút dvanásť minister vnútra Ivan Šimko.

Trestnoprávny aspekt prípadu minister vysvetlil na príklade cestovnej kancelárie. Vybrala od ľudí peniaze, ale keď chceli vycestovať ich cesta nebola krytá. Týmto spôsobom sa zistil podvod. „Môže existovať podozrenie z podovodu, ale represia môže prísť až vtedy keď príde prvý občan a povie že nedostal zaplatené služby,“ povedal Šimko.

Minister vnútra po uzavretí pobočiek B. M. G. Invest zriadil osobitný vyšetrovací tím na Úrade pre vyšetrovanie obzvlášť závažných trestných činov. Vyšetrovatelia zaistili všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok, skúmajú účtovnú evidenciu, prevejú osoby a vyhodnocujú sa všetky informácia z hľadiska trestného práva. Zatiaľ sa vedie vyšetrovanie vo věci, ale nie voči osobám. „Je potrebné, aby sa na úradoch vyšterovania prihlásili ľudia, ktorí nedostali výplatu výnosov. To je dôkazný prostriedko na to, aby sa začalo trestné stíhanie a mohlo vzniesť obvinenie. Ak sa neprihlásia sami, vyšetrovatelia si ich začnú postupne privolávať,“ povedal Šimko. Na to, aby mohlo byť vznesené obvinenie, musí byť vznesené konkrétne podanie.

Minister má informáciu o tom kde sa nachádza Vladimír Fruni, majiteľ spoločnosti B. M. G. Invest, ale neposkytne ju.

Vladimír Palko, podpredseda KDH poznamenal, že treba rozlišovať medzi riskantným a reálnym podnikaním a podnikaním, ktoré sa len tvári na podnikanie. V tomto prípade treba hovoriť o trestných činoch podvodu a poškodzovania veriteľa.

„Inštitúcie tohoto typu by mali byť pod dohľadom od začiatku pôsobenia,“poznamenáva Palko.

Šimko hovorí o tom, že v Českej republike sa podarilo činnosť podobných inštitúcií zastaviť preto, lebo je v nej iná legislatíva. Tá je problémom posledných dvoch vlád. Palko vidí problém v pripravenosti polície odhaľovať takéto trestné činy ešte pokiaľ je na to čas.

Bývalý minister vnútra Gustáv Krajči (HZDS) tvrdí, že za situáciu okolo spoločnosti B. M. G. Invest nesie vláda Slovenskej repbliky. „Čo urobili páni zo Slovenskej informačnej služby, aby signalizovali, že v tejto spoločnosti sa niečo deje. Finančná polícia, ktorá má vlastné spravodajstvo musela mať informácie o tom čo sa deje. Podľa mojich informácií dala aj podnet na trestné stíhanie, alebo oboznamovanie sa vo veci na Krajský úrad vyšetrovania v Košiciach. Už vyše roka sa to tam drží a jednoducho to išlo tak pomaly, že sú tu dôvodné podozrenia, že sú priame prepojenia na políciu a Slovenskú informačnú službu, hovorí Krajči. Tvrdí, že vraj existuje priame finančné prepojenie B. M. G. Invest a televíznej stanice TA3 a spomína veĺké finančné toky smerujúce do reklamného trhu.

Šimko hovorí, že HZDS sa chce politicky priživiť na nešťastí ľudí, ktorí dôverovali týmto inštitúciám. Preto pripomenul, že vznikli v čase vlády koalície HZDS, SNS a ZRS.

Palko si myslí, že občania by mali byť motovovaní tým, aby nevkladali peniaze do týchto společnosti tým, že vláda by zrušila zdanenie úrokov v bankových vkladov. Krajči poznemenáva, že v Českej republike vláda kompenzovala aj vklady v nebankových inštitúciách. Vyplatila vkladateľov sporiteľničných úverových družstiev. Šimko dodáva, že ak by sa budúca vláda na Slovensku rozhodla k tomuto kroku, občania by sa na to museli de facto poskladať. Palko v závere diskusie poznamenal, že čiastočné odškodenie je možné, úplné určite nie.

Drukos a BDV sa obrátia na organizácie na ochranu práv
Spoločnosť Drukos, a.s., a Bonifikačný Drukos Výnos (BDV) družstvo sa okrem podania trestného oznámenia na člena predstavenstva All Finance Services, a.s., Pavla Krúpu pre podozrenie z pokusu o šírenie poplašnej správy a pre ohováranie obrátia aj na spoločnosti typu Transparency a Amnesty International alebo iné európske právne organizácie zabezpečujúce ochranu ľudských práv. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva obidvoch subjektov František Mojžiš. Vláda totiž podľa neho nedokáže zabrániť poškodzovaniu Drukosu, BDV a členov BDV ako fyzických osôb a nevie zabrániť porušovaniu ľudských práv.

F. Mojžiš predpokladá, že postupy P. Krúpu, ktorý označil AGW a Drukos v článku denníka Pravda ako časované bomby a predpovedal ich rýchly koniec, sú „aktom pomsty za organizovanie Vašej vlny privatizácie a za pomoc klientom BMG Investu a Horizontu Slovakia“. Drukos podá trestné oznámenie aj proti šéfredaktorovi denníka Pravda Petrovi Šabatovi. Voči uvedeným osobám podá F. Mojžiš trestné oznámenie za krivé obvinenie a trestný čin ohovárania nielen za spoločnosť, ale aj vo svojom mene. AGW zatiaľ trestné oznámenie na predstaviteľov denníka Pravda len zvažuje.

Reakciou na trestné oznámenie Drukosu, a.s., na P. Krúpu bude trestné oznámenie na Drukos pre podozrenie z trestného činu neoprávneného podnikania zo strany All Finance Services. „Spoločnosť BDV družstvo, nemá žiadne zákonné oprávnenie prijímať peňažné vklady spojené s poskytovaním výnosov z týchto vkladov. Spoločnosť teda vykonáva bankovú činnosť bez udelenej licencie,“ uviedol pre agentúru SITA P. Krúpa. Ako dodal, správnosť tohto názoru potvrdzujú aj dôkazy o tom, že proti družstvu BDV sa začalo konkurzné konanie. P. Krúpa zdôraznil, že zmluvy BDV rovnako ako zmluvy spoločností AGW, BMG a Horizontu sú pre vkladateľov jednoznačne nevýhodné. „Dôkazy o tom, že toto tvrdenie je pravdivé, môžem podložiť právnymi analýzami zmlúv každému, kto o to požiada,“ uviedol P. Krúpa.

All Finance Services podá trestné oznámenie na Drukos
Reakciou na trestné oznámenie Drukosu, a.s., na člena predstavenstva spoločnosti All Finance Services, a.s., Pavla Krúpu bude trestné oznámenie na Drukos pre podozrenie z trestného činu neoprávneného podnikania. „Spoločnosť Bonifikačný Drukos Výnos (BDV), družstvo, nemá žiadne zákonné oprávnenie prijímať peňažné vklady spojené s poskytovaním výnosov z týchto vkladov. Spoločnosť teda vykonáva bankovú činnosť bez udelenej licencie,“ uviedol pre agentúru SITA P. Krúpa. Ako dodal,“ správnosť tohto názoru potvrdzujú aj dôkazy o tom, že proti družstvu BDV sa začalo konkurzné konanie.“ P. Krúpa zdôraznil, že zmluvy BDV rovnako ako zmluvy spoločností AGW, BMG a Horizontu sú pre vkladateľov jednoznačne nevýhodné. „Dôkazy o tom, že toto tvrdenie je pravdivé, môžem podložiť právnymi analýzami zmlúv každému, kto o to požiada,“ uviedol.

Drukos, a.s. podľa neho napríklad ručí za záväzky BDV iba do výšky 100 mil. Sk. Občania pritom majú zo všadeprítomnej reklamy zafixovanú predstavu, že „za všetko ručí Drukos, a.s.“ Stanovy BDV podľa Krúpu jednoznačne stanovujú, že zisk družstva určený na rozdelenie medzi členov patrí výlučne Drukosu, a.s. „Vkladatelia navyše už v momente prihlásenia sa do BDV družstva splnomocňujú úplne neznámu osobu, aby konala v ich mene. Zároveň splnomocňujú Drukos, a.s., na zastupovanie na všetkých členských schôdzach,“ uviedol.

Drukos podľa neho porušil tiež zákon o účtovníctve, pretože ani raz nezverejnil údaje z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku. Túto povinnosť zanedbali aj spoločnosti AGW, BMG Invest a Horizont Slovakia. Vláda a orgány činné v trestnom konaní by mali podľa P. Krúpa okamžite konať a najmä by mali zmraziť majetok pyramídových skupín.

Spoločnosti AGW a Drukos informovali, že podajú trestné oznámenie na P. Krúpu za šírenie poplašnej správy. V článku denníka Pravda totiž tieto dva významné nebankové subjekty označil ako časované bomby a predpovedal ich rýchly koniec. Drukos podľa Františka Mojžiša podá trestné oznámenie aj proti šéfredaktorovi denníka Pravda Petrovi Šabatovi. Voči uvedeným osobám podá F. Mojžiš aj trestné oznámenie za krivé obvinenie a trestný čin ohovárania, a to nielen za spoločnosť, ale aj vo svojom mene. AGW zatiaľ trestné oznámenie na predstaviteľov denníka Pravda len zvažuje.

Prvá garantovaná operuje s kapitálom 2,7 mld. Sk
Do spoločnosti Prvá garantovaná, a.s. Bratislava vložilo kapitál takmer 50 000 akcionárov. Jej základné imanie je 2,3 mld. Sk a celkom do nej vložili akcionári 2,7 mld. Sk. Minimálny kumulovaný výnos sa existenciu spoločnosti je 0,55 mld. Sk. Informoval o tom Andrej Kollár, vrcholový manažér spoločnosti.

Prvá garantovaná nemá nič spoločné s pyramídovým hrami, ale je normálnou akciovou spoločnosťou. Svoju činnosť bude dávať do súladu so zákonom o cenných papieroch.

Svoje akcie prostredníctvom servisnej spoločnosti Prvá dôchodková, a.s. Bratislava a súčasne ich odkupuje od akcionárov za vopred dohodnutých podmienok. Spoločnosť ponúkala vždy výnos, ktorý o jedno, či dve percentá prevyšuje termínované vklady v komerčných bankách. Výnos je od marca minulého roku na úrovni 10%. Ročný poplatok za správu invetsícií predstavuje 1,5 až 2,0%, čo je na úrovni bežných poplatkov v podielových fondoch vo vyspelých ekonomikách.

Prvá garantovaná kontroluje životnú poisťovňu Kontinuita (100%), Novácke chemické závody (NCHZ – 90%), SKI Jasná (92%), Štúdio Koliba (65%). NCHZ majú dcérsku spoločnosť Sloveca kde Prvá garantovaná kontroluje 33%. Okrem toho by sa mala pravdepodobne stať víťazom verejnej súťaže na kúpu 85% akcií podniku Solivary Prešov.

Prvá garantovaná v súčasnosti rokuje o vstupe potenciálneho partnera do poisťovne Kontinuita. Partner by mal najprv kúpiť menšinový podiel v Kontinuite a postupe ho zvyšovať. Kontinuita je na Slovensku na štvrtom mieste v životnom poistení a má jednu z najsilnejších distribučných sietí. Má uzavretých 80 000 poistných zmlúv v oblasti kapitálového životného poistenia a predpísané poistné za minulý rok 743 mil. Sk. SKI Jasná ako spoločnosť je podľa zástupcov Prvej garantovanej zaujímavá a predpokladajú, že budú do nej investovať ďalšie prostriedky. Ešte tohto roku by sa mala vyriešiť situácia v spoločnosti Štúdio Koliba kde by malo vzniknúť mediálno-obchodné centrum. Priestory v štúdiách si chce prenajať Televízia JOJ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS