ČLÁNOK
Vláda by mala rešpektovať Privatizačné informačné minimum
4. októbra 2000

Trasparency International Slovensko (TIS) v rámci Národného programu boja proti korupcii a skúseností s doterajšou privatizáciou požiada vládu, aby rešpektovala takzvané Privatizačné informačné minimum (PIM). TIS s touto požiadavkou osloví aj predstaviteľov klubov všetkých parlamentných strán. Agentúru SITA o tom informovala prezidentka TIS Emília Sičáková.
TIS navrhuje, aby na internetových stránkach Úradu vlády SR, Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Fondu národného majetku SR (FNM), boli uvedené informácie týkajúce sa každého privatizačného procesu v SR. Tie by mali obsahovať podrobné informácie o výbere a činnosti privatizačných poradcov a informácie o priamych predajoch a výberových konaniach. Ďalej by v rámci PIM mali byť zverejnené aj informácie obsahujúce napríklad kompletnú databázu privatizovaného majetku od začiatku veľkej privatizácie a výsledky previerky zákonnosti privatizácie do roku 1998.
Zverejniť by sa mal podľa TIS aj spôsob výberu a delegovania zástupcov FNM a ústredných orgánov štátnej správy za členov orgánov štátnych podnikov a spoločností v správe FNM a ďalej zoznam osôb, ktoré zastupujú FNM a ústredné orgány štátnej správy v orgánoch štátnych podnikov a v spoločnostiach v správe FNM. V rámci postprivatizačnej informačnej povinnosti by sa malo zverejniť aj to, aké je zmluvné zabezpečenie splácania dlžných súm FNM a či sú v zmluve opatrenia na možnosť FNM odstúpiť od zmluvy v prípade oneskoreného splácania dlžnej sumy alebo jej nesplácania. Verejnosť by sa mala byť informovaná aj o nástrojoch, ktoré má fond zabezpečené na zásah v prípadoch „tunelovania“ privatizovaného podniku .
Ako ďalej informovala Emília Sičáková, ešte v septembri sa stretla tretia pracovná skupina zložená zo zástupcov viacerých inštitúcií, ktorá pripravila návrh akčného plánu v rámci Národného programu boja s korupciou. Okrem zverejňovania informácií uvedených v PIM za kľúčové aktivity v tomto období členovia skupiny považujú aj zabezpečenie transparentnosti financovania politických strán, riešenie zúženia imunity poslancov a konfliktov záujmov a zabezpečenie zverejňovania majetkových priznaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2020

USD 1,198 0,006
CZK 26,192 0,021
GBP 0,898 0,004
HUF 359,590 2,730
CAD 1,552 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS