ČLÁNOK
Vláda by mala podľa ekonómov z peňazí EÚ podporiť najmä dôchodkovú reformu, školstvo a podnikateľov
16. septembra 2020

Medzi najvyššie priority plánu obnovy „Next Generation EU“ patrí podľa Klubu ekonomických analytikov najmä dôchodková reforma, ďalej hĺbková reforma školstva a vedy a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Širokú pozornosť medzi ekonómami získala aj potreba inklúzie Rómov, zavedenie viacročných výdavkových stropov, lepší výber daní a digitalizácia Slovenska. Vyplýva to z ankety z polovice septembra, ktorú klub zverejnil.

Podľa ekonómov je potrebné opraviť dôchodkový systém, aby nevytváral nekryté dlhy do budúcnosti. Predovšetkým je potrebné podľa nich zrušiť stropy na dôchodkový vek a trináste dôchodky pri zachovaní alebo aj posilnení ochrany ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nevládzu plnohodnotne pracovať, ako aj dôchodcov ohrozených chudobou. Súčasťou dôchodkovej reformy by mala byť aj oprava druhého piliera, aby prinášal vyššie výnosy, ako aj zavedenie pravidelného informovania ľudí o ich budúcich nárokoch na dôchodok.

Potrebné je systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie tak, aby Slovensko výrazne stúplo v medzinárodných rebríčkoch a stalo sa atraktívnejším miestom pre investície. Opatrenia na zlepšenie podnikania by mali zahŕňať zjednodušenie a zatraktívnenie daňového systému, stavebného a územného konania, zníženie cien energií, ako aj pružnejší trh práce a riadenú inteligentnú imigráciu.

Štát by mal podľa ekonómov zaviesť viacročné záväzné výdavkové stropy do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Cieľom by malo byť znížiť riziko procyklickej rozpočtovej politiky, teda riziko väčšieho míňania v dobrých časoch a šetrenia v zlých časoch. Optimálne naviazať stropy na ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií tak, aby boli prísnejšie, ak je ukazovateľ v pásme vyššieho rizika. Potrebné je aj zlepšiť výber daní, s prihliadnutím na zvýšenie efektívnosti pri výbere daní, najmä DPH.

V rámci zdravotníctva je podľa ekonómov potrebné reformovať sieť nemocníc. Taktiež je žiadúce reformovať systém dlhodobej starostlivosti, spresňovať definíciu základného balíka zdravotnej starostlivosti hradeného z verejných zdrojov vo vecnej, časovej a finančnej dimenzii, ako aj zaviesť transparentnú spoluúčasť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nad rámec základného balíka spolu s ochrannými stropmi a výnimkami pre sociálne slabších a chorých ľudí.

Klub ekonomických analytikov je občianskym združením, má 45 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS