ČLÁNOK
Vláda bude rokovať o rizikách rozpočtu a delení príjmov za SPP
25. apríla 2002

Vláda SR by mala prijať opatrenia na zmiernenie rizík štátneho rozpočtu, pričom ministri budú rokovať aj o rozdelení príjmov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).

Minister financií František Hajnovič verí, že kabinet rozhodne o takých krokoch, ktoré zabránia, aby sa štátny rozpočet musel novelizovať. Jeho rezort vyčíslil riziká tohtoročného rozpočtu na 26 mld. Sk, ktoré môžu štátu do konca roka chýbať. Podľa ministerstva by tak deficit verejných financií mohol vzrásť z plánovaných 3,5 % až na 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Ministerstvo financií SR (MF) zatiaľ navrhuje vláde opatrenia, ktoré by spomínané riziká znížili o viac ako 11 mld. Sk. Minister verí, že sa na štvrtkovom rokovaní kabinetu „nájdu aj ďalšie riešenia, ako odstrániť, alebo zmierniť riziko prehlbujúceho sa deficitu“. Ministerstvom navrhované opatrenia sa zameriavajú hlavne na zamedzenie rizika zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu. Tie však môžu podľa ekonómov naraziť na odpor rezortov, ktoré by tak dostali menej peňazí.

Najväčšie riziká vidí MF v nadhodnotených príjmoch štátneho rozpočtu, ktoré boli pri jeho zostavovaní dodatočne navýšené. Výpadky možno podľa ministerstva očakávať najmä v nedaňových príjmoch a príjmoch zo splácania úverov a pôžičiek a tiež z predaja majetkových účastí štátu v celkovej sume 20 mld. Sk. Na výdavkovej strane by mohli rozpočtové riziká prehĺbiť okrem dodatočných požiadaviek jednotlivých rezortov aj parlamentom schválené sociálne zákony.

„Osobitným rizikom ostáva rozdelenie príjmov z privatizácie SPP, kde vláda svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami počas prípravy rozpočtu rozdelila zdroje vo výške 177 mld. Sk,“ píše sa v správe MF o rizikách tohtoročného štátneho rozpočtu, o ktorej bude vo štvrtok rokovať vláda. Podľa ministerstva, ak sa časť prostriedkov z privatizácie SPP použije na tzv. rozvojové projekty a nie na splatenie štátneho dlhu, resp. dôchodkovú reformu, zvýši sa schodok verejného rozpočtu. Práve takéto riešenie obhajovala časť vládnej koalície na utorkovej Koaličnej rade.

Slovenská vláda bude vo štvrtok rokovať aj o rozdelení príjmov z privatizácie SPP. Ministerstvo privatizácie navrhuje použiť príjmy z predaja 49-percentného balíka akcií SPP vo výške približne 130 mld. Sk prioritne na sociálnu reformu a na splatenie štátneho dlhu. Na sociálnu reformu by malo byť vyčlenených 65 mld. Sk a na splatenie štátneho dlhu 52,8 mld. Sk. Ďalších 5,1 mld. Sk by sa malo použiť na splatenie štátnych záruk a 1,7 mld. Sk na splatenie záväzkov Fondu národného majetku SR. Na kompenzácie obciam a mestám by mali byť vyčlenené 4 mld. Sk. Zvyšných 1,3 mld. Sk ostáva na riešenie kurzových rozdielov. S uvedeným návrhom vyjadrila súhlas aj Porada ekonomických ministrov.

Rizikom príjmovej strany štátneho rozpočtu je aj dodatočné navýšenie očakávaných daňových príjmov o 5 mld. Sk. Z nedaňových príjmov je ohrozený odvod zisku Národnej banky Slovenska vo výške 4,7 mld. Sk a odvod dividend vo výške 2,8 mld. Sk z podnikov, v ktorých si štát v rámci procesu privatizácie ponecháva určitý podiel. Z predaja hotela Fórum sa na tento rok rozpočtuje 1 mld. Sk a z predaja telekomunikačných licencií 4,5 mld. Sk. Podľa MF však tieto prostriedky v tomto rozpočtovom roku nebudú reálne k dispozícii. Výpadok v objeme 1 mld. Sk spôsobí aj odpustenie návratnej finančnej výpomoci pre Štátny fond trhovej regulácie. Okrem toho sa očakáva, že sa do rozpočtu nedostanú ani splatné návratné výpomoci zo zdravotných poisťovní v objeme 1,3 mld. Sk. Riziková je aj časť príjmov zo zahraničných deblokácií v sume 2 mld. Sk, čo podľa MF vyplýva najmä z obťažnosti samotnej realizácie týchto deblokácií.

Na strane výdavkov môže podľa rezortu financií nastať už v polovici októbra nedostatok zdrojov na dávky sociálnej pomoci, ktoré bude potrebné zvýšiť o 2 až 3 mld. Sk. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny okrem toho navrhuje zvýšiť od júna výdavky na príspevok na bývanie, čo by malo štátny rozpočet zaťažiť ďalšími 500 mil. Sk. Rizikové sú podľa MF aj novely zákonov o štátnej službe a verejnej službe, v rozpočte totiž nie sú rezervované prostriedky na zvýšenie miezd. Rezort školstva už avizuje požiadavky v objeme 150 mil. Sk, rezort pôdohospodárstva chce len na ochranu pred BSE 514,4 mil. Sk a na ochranu pôdneho fondu ďalších 144 mil. Sk. Polročný dopad novely zákona o peňažných náležitostiach a hodnostnom príplatku vojakov s platnosťou od júla bude 640 mil. Sk. Rezort kultúry bude potrebovať na zabezpečenie financovania cirkví a náboženských spoločností ďalších 305 mil. Sk. V kapitole rezortu financií je nedostatočne zabezpečený súdny spor medzi SR a ČSOB, a.s., predpokladané výdavky sú vyššie približne o 70 mil. Sk. Požiadavky na dodatočné navýšenie zdrojov už predkladajú podľa MF aj v prípade rezortu vnútra, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a ďalších kapitol.

Viaceré riziká rozpočtu na rok 2002 sa podľa správy môžu prejaviť najmä v predvolebnom čase resp. v čase volieb. V tomto období však už Národná rada SR nebude funkčná a nebude tak môcť schváliť zmeny v rozpočte, a tým vytvoriť priestor pre financovanie viacerých obligatórnych výdavkov. Po potvrdení rizík rozpočtu na rok 2002 bude podľa správy MF potrebné novelizovať zákon o štátnom rozpočte s vyústením do rastu schodku štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS