ČLÁNOK
Vláda akceptovala, že SPP nemá prostriedky na hedging
18. januára 2001

Manažment Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), š.p., nepoškodil v minulom roku svoju firmu nevykonávaním hedgingu (zaistenia) nákupných cien zemného plynu. Vyplýva to z materiálu ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha, ktorý zobral na vedomie vládny kabinet.

Ministri tak akceptovali fakt, že SPP aj napriek snahe uplatniť hedging v minulom roku zaznamenal podnik stratu z predaja zemného plynu 16 mld. Sk kvôli nemožnosti premietnutia nákladov na hedging do predajných cien. Tento spôsob, teda tzv. prirodzené zaistenie, pritom aplikujú všetky svetové plynárenské spoločnosti. Prenos nákladov na hedging do predajnej ceny na domácom trhu však musí povoliť práve vláda a rezort financií. Neuplatňovanie zaistenia prostredníctvom derivátov v roku 2000 zvýšilo náklady podniku o 1,6 mld. Sk.

SPP mal v roku 1999 málo vlastných finančných prostriedkov. Na zaistenie obvyklých 30 % nakupovaného plynu by pritom potreboval minimálne 200 mil. USD. Hedging by zvýšil nákupnú cenu v roku 1999 aj vlani o 30 %, bez možnosti premietnuť vyššie náklady do ceny plynu pre spotrebiteľov. SPP sa podarilo aplikovať v uplynulých dvoch rokoch menové zaistenie, teda minimalizáciu rizika z pohybu kurzov zachovaním rovnováhy medzi devízovými príjmami a záväzkami, asi na 60 % objemu nakupovaného zemného plynu.

Hedging, resp. zaistenie, predstavuje ochranu pred pohybmi trhových cien na isté vopred stanovené obdobie. Komoditný hedging je teda možné použiť aj na zaistenie pred pohybom nákupných cien zemného plynu.

Slovenský plynárenský priemysel nebude môcť liberalizovať ceny plynu minimálne do ukončenia jeho privatizácie, prinajmenej nie v takom rozsahu, ako sú liberalizované ceny benzínu. Dominantný spracovateľ ropy Slovnaft môže každý týždeň odvodzovať ceny pohonných látok na základe aktuálneho vývoja cien ropy a kurzu koruny. SPP by sa mal sprivatizovať do konca tohto roka. Generálny riaditeľ podniku však už prezentoval názor, že udržiavanie nízkych cien plynu reálne znižuje privatizačnú hodnotu podniku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS