ČLÁNOK
Vklady vo fondoch prekročili hranicu 10 mld. Sk
27. februára 2002

Členské spoločnosti Asociácie správcovských spoločností zaznamenali v období posledných troch týždňov prírastok zdrojov v licencovaných otvorených podielových fondoch vo výške 350 mil. Sk. Celkovo tak majú občania v podielových fondoch investované úspory v hodnote takmer 10 mld. Sk. Peňažné prostriedky v licencovanom podielovom fonde sú investované v súlade s prísnymi pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika, sú schválené a dozorované Úradom pre finančný trh a všetky operácie sú vykonávané prostredníctvom depozitára, ktorým je zo zákona banka. Podielové fondy začali vznikať na Slovensku v súlade s novým zákonom o kolektívnom investovaní od 1. januára 2000 a dnes majú investori na výber z viac ako stovky schválených fondov. Takémuto spôsobu investovania dôveruje už aj u nás čoraz viac ľudí, ktorí si uvedomujú, že vysoké úročenie zo strany nelicencovaných spoločností nie je dlhodobo reálne a nevyhnutne sa končí značnými stratami väčšiny vkladateľov.

Asociácia správcovských spoločností združuje najvýznamnejšie subjekty zaoberajúce sa správou a predajom licencovaných podielových fondov. V súčasnosti tvoria členskú základňu tieto spoločnosti: Tatra Asset Management, VÚB Asset Management, Sporo Asset Management, Istro Asset Management, Prvá Penzijná, J&T Asset Management, AMSLICO AIG Funds, Agroinvest, ČSOB (fondy KBC), Ľudová banka (fondy VB), HVB Slovakia (fondy CI), Pioneer Investments Ltd., SFM Slovakia (fondy WIOF), ATS Brokers (fondy VERI), All Street, ŽB Trust a Reštitučný investičný fond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS