ČLÁNOK
Vklady v SKB bude vyplácať VÚB od 19. júna do 19. augusta
24. mája 2000

NBS vyhlásila SKB za neschopnú vyplácať vklady 19. mája tohto roka. Týmto dňom bolo pozastavené akékoľvek nakladanie s vkladmi v SKB až do skončenia vyplácania náhrad za nedostupné vklady v banke. Fond ochrany vkladov (FOV) začne vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava (SKB) chránené zákonom o ochrane vkladov 19. júna a skončí najneskôr 19. augusta. Obdobie úhrady je možné zo zákona predĺžiť o ďalšie tri mesiace a vo výnimočných prípadoch až do troch rokov. Podľa mimoriadneho zasadnutia Rady FOV prebehne vyplácanie prostredníctvom vybraných pobočiek a filiálok Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB). Na tlačovej besede o tom informoval predseda rady Karol Mrva. Rozloženie miest podľa jeho slov bude pokrývať mestá a obce, v ktorých sú pobočky SKB. Vkladateľ alebo fyzická osoba musí preukázať svoju totožnosť a identifikovať svoj vklad podľa druhu zo zákona, aby potvrdil svoje právo na jeho výplatu. Objem neanonymných vkladov 44 050 fyzických osôb predstavuje v SKB takmer 4,9 mld. Sk, fond ale po odpočítaní záväzkov a akceptovaní maximálnej možnej výšky úhrady vyplatí 4,3 mld. Sk. Limitovaná výška náhrady určená zákonom je 322 tis. Sk. Klienti dostanú na adresu trvalého bydliska od VÚB avízo. Fond nedisponuje dostatočnými prostriedkami na splnenie svojej povinnosti, zabezpečí preto úhradu z troch zdrojov, doplnil predseda prezídia FOV Milan Horváth. Vlastné použiteľné zdroje dosahujú 570 tis. Sk, povinný príspevok komerčných bánk v pomere v akom prispievali doteraz do FOV dosiahne úroveň 781 mil. Sk a úver od Národnej banky Slovenska (NBS) za lepších ako trhových podmienok by mal dosiahnuť výšku 2,97 mld. Sk. FOV zvolil na výplatu vkladov VÚB, aby v prípade problémov iných bánk mal k dispozícii dve banky s podobnými skúsenosťami. Slovenská sporiteľňa dostala podobnú úlohu vo vzťahu k vyplácaniu neanonymných vkladov fyzických osôb v AG Banke. NBS vyhlásila SKB za neschopnú vyplácať vklady 19. mája tohto roka. Týmto dňom bolo pozastavené akékoľvek nakladanie s vkladmi v SKB až do skončenia vyplácania náhrad za nedostupné vklady v banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS