ČLÁNOK
Vklady klientov SKB začne VÚB vyplácať 19. júna
13. júna 2000

Náhrady za nedostupné vklady v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava (SKB) začne Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s. vyplácať 19. júna 2000 a túto operáciu ukončí 19. augusta 2000. Ako informovala generálna riaditeľka divízie bankového sektora VÚB Iveta Klimová, Fond ochrany vkladov (FOV) takto prostredníctvom VÚB vyplatí vklady v objeme 4,23 mld. Sk, čím uspokojí 43 469 klientov SKB. Klientom sa budú vyplácať len neanonymné vklady maximálne do výšky 322 tis. Sk. Vklady na devízových účtoch budú vyplácané v slovenskej mene prepočítanej kurzom koruny voči príslušnej cudzej mene zo dňa 19. mája 2000, keď Národná banka Slovenska vyhlásila SKB za neschopnú vyplácať vklady.
Klienti budú o spôsobe vyplácania podrobnejšie informovaní FOV formou avíza. Vkladatelia budú musieť pri výplate prostriedkov preukázať svoju totožnosť ako aj doklad, ktorý potvrdzuje ich zmluvný vzťah s SKB, napríklad vkladnú knižku alebo zmluvu o účte.
Vyplácanie sa uskutoční na 38 obchodných miestach VÚB, pričom 21 z nich sa nachádza v Bratislave. Pobočky a expozitúry VÚB budú mať predĺžené pokladničné hodiny každý pracovný deň minimálne do 17:00 hod. Na výplatu v hotovosti bude k dispozícii 180 pracovísk, možný je však aj bezhotovostný prevod. Zúčtovanie prebehne v on-line systéme. Klienti si môžu svoje pohľadávky voči SKB uplatniť na ktorejkoľvek pobočke VÚB, ktorá je poverená vyplácaním vkladov, I. Klimová však odporúča výber v mieste, v ktorom mali vedené svoje účty.
NBS vyhlásila SKB za neschopnú vyplácať vklady 19. mája tohto roka. Fond ochrany vkladov 24. mája rozhodol, že vyplácanie nedostupných vkladov zrealizuje VÚB. V súvislosti s tým, že fond nemá dostatok zdrojov na vyplácanie nedostupných vkladov v SKB, bude musieť využiť úver NBS v objeme 2,97 mld. Sk. Čerpanie úveru je nevyhnutné, pretože zdroje fondu výrazne obmedzilo vyplácanie náhrad za vklady klientov skrachovanej AG banky, ktorej FOV vyplatil viac než 1,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS