ČLÁNOK
Visa je najdôveryhodnejšou znackou v 17 krajinách Európy
16. marca 2003

Asociácia Visa International získala ocenenie citatelov casopisu Reader´s Digest Výber „Dobrá znacka 2002“. Toto ocenenie vychádza z celoeurópskeho prieskumu, ktorý zrealizovala spolocnost Reader´s Digest na konci roku 2002 pod názvom European Trusted Brands 2002. Svojím rozsahom a metodikou patrí tento prieskum k najvýznamnejším spotrebitelským prieskumom svojho druhu v Európe.

Prieskumu sa zúcastnilo 27 692 respondentov z 18 európskych krajín vrátane Slovenska. V kategórii platobnej karty získala Visa prvenstvo v 17 zúcastnených krajinách, co svedcí o vysokej miere spokojnosti spotrebitelov. Respondenti hodnotili nielen dôveryhodnost, ale aj kvalitu, image a pochopenie potrieb zákazníkov.

„Velmi nás teší samotné ocenenie a predovšetkým dôvera citatelov magazínu Reader´s Digest Výber. Z priezkumu vyplýva, že znacka Visa je oblúbenou nielen globálne, ale má silnú pozíciu aj v Európe,“ povedal Miloslav Kozler, manažér asociácie Visa International pre Slovenskú republiku.

V porovnaní s vítaznými znackami v ostatných kategóriách sa Visa umiestnila na druhom mieste hned po Nokii, ktorá bola najdôveryhodnejšou znackou svojej kategórie vo všetkých 18 krajinách prieskumu.

Asociácia Visa International

Asociácia Visa International je svetový líder v oblasti spotrebitelských platobných systémov. Karty s vlajkou Visa zabezpecili celkový rocný objem výdavkov vo výške 2,4 bilióna USD a sú celosvetovo akceptovatelné na 30 miliónoch obchodných miestach, medzi ktoré patrí 810 000 bankomatov, vo viac ako 150 krajinách. Asociácia Visa International hrá vedúcu rolu v rozvoji inovatívnych platobných produktov a technológií, ktoré prinášajú prospech pre 21 000 clenských financných inštitúcií i držitelov kariet. Visa má vedúce postavenie v realizovaných platbách prostredníctvom internetu a je prvotným iniciátorom tzv. „u-commerce“, alebo „universal commerce“ – možnost realizovat obchod kdekolvek na svete, bez ohladu na cas a spôsob komunikácie. Dalšie informácie nájdete na

www.corporate.visa.com.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS