ČLÁNOK
Viceguvernérka NBS hodnotí údaje o HDP veľmi pozitívne
15. marca 2001

Viceguvernérka NBS Elena Kohútiková veľmi pozitívne hodnotí dosiahnutú hodnotu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) za minulý rok. „Je dôležité, že HDP mal rastúcu tendenciu zo štvrťroka na štvrťrok a tento pozitívny vývoj by sa mal v tomto roku prejaviť aj vo výrobnej sfére,“ povedala. Na tento rok predpokladá centrálna banka ekonomický rast medzi 2,8 a 3,2 %, pričom podľa E. Kohútikovej by mal dosiahnuť strednú hodnotu, teda 3 %.

Vlani bol rast HDP ťahaný výlučne zahraničným dopytom, v tomto roku však už NBS predpokladá mierne oživenie domáceho dopytu. Viceguvernérka v súvislosti s očakávaným poklesom inflácie v tomto roku čaká mierny rast reálnych miezd. Je tiež predpoklad oživenia domáceho dopytu ako dôsledok rastu reálnych miezd a výplaty dlhopisov Fondu národného majetku, dodala Kohútiková.

HDP v štvrtom štvrťroku minulého roka oproti rovnakému obdobiu roku 1999 vzrástol v stálych cenách o 2,9 %, pričom tempo rastu bolo o 0,4 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. Celkovo sa v roku 2000 vytvoril HDP v objeme 887,2 mld. Sk, v porovnaní s rokom 1999 bol reálne vyšší o 2,2 %. Tempo rastu bolo o 0,3 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v roku 1999. Centrálna banka prognózovala za minulý rok rast 2,1 %.

Štatistický úrad SR vo štvrtok zverejnil prognózu vývoja vybraných ekonomických ukazovateľov v 1. polroku 2001. Tabuľka obsahuje očakávania ŠÚ a Infostatu.

2000

Prognóza vývoja na 1. polrok 2001

Ukazovateľ

absolútne

index 2000
1999

1. polrok 2001

ŠÚ SR

Infostat

absolútne

index
1. polr 2001
1. polr.2000

index  
1. polr 2001
1. polr.2000

HDP (mld.Sk) /1/

887,2

102,2

470,0

102,7

102,6

Výberové zisťovanie pracovných síl, zamestnanosť (tis. osôb)

2 101,7

98,6

2 077,0

99,4

99,7

miera nezamestnanosti (%) /2/

18,6

x

19,6

x

19,4

počet nezamestnaných (tis. Osôb)

485,2

116,4

510,0

103,6

102,9

Priemerný počet zamestnancov v hospodárstve SR (tis. Osôb)

1 977,0

99,4

1 943,0

100,0

100,2

Priemerná mesačná mzda zamestancov v hosp. SR (Sk)

11 430

106,5

11 720

107,9

108,1

Miera inflácie (%)

posledný mesiac obdobia

x

8,4 /3/

x

7,5  /4/

7,0  /4/

v priemere za obdobie

x

12,0  /5/

x

7,1  /6/

6,9  /6/

/1/ metóda ESA 95 , absolútne hodnoty sú v bežných cenách, indexy sú v stálych cenách

/2/ v stĺpci prognóza Infostatu na 1. polrok 2001 je miera nezamestnanosti

/3/ v decembri 2000 oproti decembru 1999

/4/ v júni 2001 oproti júnu 2000

/5/ v priemere za rok 2000 oproti roku 1999

/6/ v priemere za 1. polrok 2001 oproti 1. polroku 2000


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS