ČLÁNOK
Viazanie výdavkov ŠR v objeme 4 – 5 mld. Sk
28. septembra 1998

Viazanie sa týka všetkých rozpočtových kapitol avšak v rôznom rozsahu. Agentúre SITA to potvrdilo viacero zdrojov z ministerstva financií (MF), oficiálne stanovisko sa však nepodarilo získať. Minister mal o tomto kroku informovať pri dnešnom slávnostnom podpise zmluvy o emisii eurobondov SR, kvôli meškaniu predstaviteľov spoločnosti Nomura však nie je isté, či sa stretnutie dnes vôbec uskutoční. M. Maxon podľa informácií agentúry SITA zároveň s týmto rozhodnutím požiadal listom Národnú banku Slovenska (NBS) ako správcu účtu Slovenskej republiky a všetky rozpočtové kapitoly, aby prednostne realizovali tzv. prioritné platby. Viazanie rozpočtových výdavkov by malo platiť do konca tohto roka. Problémy MF s finančnými zdrojmi sa začali výrazne prejavovať v posledných dňoch. V tohtotýždňovej aukcii štátnych dlhopisov si ministerstvo požičalo za historicky najvyšší úrok 29,95 % p.a. Nedostatok prostriedkov ministerstva dokumentuje aj fakt, že na účte štátu SR vedenom v NBS bolo k 10. septembru tohto roka 0,0 mil. Sk. MF v tomto mesiaci porušilo aj „džentlmenskú dohodu“ s centrálnou bankou a začalo využívať možnosť emitovať do porfólia NBS pokladničné poukážky. Podľa odhadov dílerov komerčných bánk takto MF pri zákonom stanovenej sadzbe 12 % p.a. získalo v priebehu septembra okolo 7 mld. Sk. Posledné známe oficiálne údaje o hospodárení štátneho rozpočtu uvádzajú ku koncu augusta tohto roka schodok 8,853 mld. Sk. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli k ultimu augusta 116,15 mld. Sk a výdavky 124,803 mld. Sk. Koncoročný plán ráta s deficitom na úrovni 8 mld. Sk, príjmami 179,8 mld. Sk a výdavkami 187,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS