ČLÁNOK
Viazanie rozpočtových výdavkov znížené z 8 % na 2,3 %
12. novembra 1998

Dzurindov kabinet tak zmiernil viazanie výdavkov, ktoré uplatňovalo ministerstvo financií počas celého roka v objeme 8 %, resp. pri niektorých kapitolách potom 4 % výdavkov štátneho rozpočtu. Ako sa uvádza v dnešnom oficiálnom vládnom komuniké, viazanie vo výške 2,3 % by nemalo zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť funkčnosť rezortov a plne ich základných úloh. Z takto získaných prostriedkov vláda prioritne navrhuje riešiť najmä výdavky súvisiace s dávkami sociálnej pomoci, dotáciou k cene tepelnej energie dodávanej domácnostiam, s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zdravotným poisťovniam, s voľbami do orgánov samosprávy obcí a s krytím škôd spôsobených povodňami. Vláda zároveň na svojom dnešnom zasadnutí schválila rozšírenie deficitu štátneho rozpočtu na tento rok o 11,2 mld. Sk. Vláda navrhuje parlamentu novelizovať zákon o štátnom rozpočte na rok 1998, pričom zmena by mala zohľadniť očakávaný výpadok rozpočtových príjmov v rozsahu 11,2 mld. Sk. Zvýšenie rozpočtového schodku o túto úroveň umožní ministerstvu financií emitovať štátne cenné papiere, ktorými bude môcť vykryť výpadok v príjmovej časti štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS