ČLÁNOK
Viaceré pravidlá využívania nových eurofondov sa menia
2. novembra 2014

Viaceré pravidlá využívania eurofondov pre programovacie obdobie 2014 až 2020 sa menia. V sobotu 1. novembra nadobudol účinnosť zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, okrem ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2015.

Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania príspevkov z fondov Európskej únie, základné princípy riadenia a kontroly a procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti. Zákon upravuje aj konflikt záujmov pri poskytovaní pomoci z eurofondov. Napríklad sankcia v prípade nedobrovoľného vrátenia príspevku alebo jeho časti za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania sa zníži z dvojnásobku na 1,5-násobok sumy uvedenej vo výzve riadiaceho orgánu na vrátenie.

Smer-SD pri schvaľovaní zákona nepodporil ani jeden z desiatich bodov pozmeňujúceho návrhu nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého, ktorý žiadal väčšiu verejnú a politickú kontrolu projektov financovaných z eurofondov, vrátane zlepšenia domáceho auditu. Opozičný poslanec napríklad navrhoval, aby v monitorovacích výboroch operačných programov boli aj dvaja zástupcovia parlamentu z príslušného výboru – jeden za vládnu a jeden za opozičnú stranu. Chcel, aby audítori boli hodnotení podľa presných kritérií.

„Poslanci Smeru schválili zákon, ktorým sa bude riadiť rozdeľovanie a kontrola eurofondov až do roku 2022 bez akýchkoľvek návrhov zo strany opozície. Využívanie eurofondov bude tak aj naďalej sprevádzať známa trojica – byrokracia, korupcia a nedostatočné čerpanie,“ vyhlásil Beblavý. Korupcia a chyby vlády podľa neho vyrobili z eurofondov najväčšie ohrozenie štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS