ČLÁNOK
Viac platiteľov poistného na dôchodkové zabezpečenie
16. novembra 1999

Novelizáciou sa zároveň mení minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre platenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Účelom zmeny tohto zákona je zníženie deficitu základného fondu dôchodkového zabezpečenia Sociálnej poisťovne, ktorá na konci budúceho roka pravdepodobne vykáže 10,71-miliardový schodok. Návrh minulý týždeň schválila vláda a Národná rada SR by sa ním mala zaoberať v najbližších týždňoch.

Za účelom zníženia tohto deficitu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje, aby poistné na dôchodkové zabezpečenie platili všetci zamestnanci a zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby bez zohľadnenia skutočnosti, že fyzická osoba je poberateľom starobného dôchodku. Sadzba poistného by mala byť pre všetky pracujúce osoby rovnaká a to 27,5 % z hrubej mzdy. Z toho 5,9 % hradí zamestnanec a zvyšných 21,6 % pripadá na zamestnávateľa. Podľa predpokladov ministerstva navrhované opatrenie zníži očakávaný deficit Sociálnej poisťovne o 1,226 mld. Sk.

Riaditeľ Sociálnej poisťovne Igor Lipták však razantné zníženie deficitu v dôsledku tohto opatrenia neočakáva. Podľa jeho predpokladov platenie poistného zníži motiváciu zamestnávateľov zamestnávať ľudí poberajúcich dôchodok.

V súvislosti s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy k 1. januáru 2000 na sumu 4 000 Sk navrhuje Novela zákona o Sociálnej poisťovni túto zmenu zohľadniť aj vo zvýšení vymeriavacieho základu pre platenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Minimálna výška vymeriavacieho základu by sa tak zvýšila zo súčasných 3 000 Sk mesačne na 4 000 Sk a maximálna výška by vzrástla z 24 000 Sk na 32 000 Sk mesačne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS