ČLÁNOK
Viac ako polovica Slovákov neovláda žiaden počítačový program
15. júla 2004

Viac ako polovica Slovákov starších ako 15 rokov nevie používať žiadne počítačové programy. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti TNS o úrovni digitálnej gramotnosti na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo celkovo 1 046 respondentov. Ako ďalej vyplýva z výsledkov prieskumu, najviac Slovákov, až 41,8 %, ovláda MS Word alebo iné textové programy. S internetom vie pracovať takmer 31 % ľudí, s MS Excelom vyše 28 % ľudí, e-maily vie využívať viac ako štvrtina Slovákov a s programom MS Power Point ich vie pracovať 9 %.

Hlavnou bariérou v používaní počítačov podľa prieskumu TNS nie je na Slovensku fakt, že ľudia nemajú k nim prístup, ale že ich nepotrebujú používať. Ako najhlavnejší dôvod nepoužívania počítača túto skutočnosť uviedlo 37,4 % respondentov. Chýbajúce možnosti práce s počítačom sú pritom druhou najväčšou bariérou, ktorú ako hlavný dôvod nevyužívania počítača uviedlo 22,3 % opýtaných. Vyše 16 % populácie Slovenska nemá o prácu s počítačom záujem, vyše 13,5 % nemá na prácu s osobným počítačom dostatočné znalosti a nedostatok času bráni v používaní počítača 6,2-percentám opýtaných.

Z tých, ktorí nevyužívajú internet, takmer 28 % opýtaných ako hlavný dôvod jeho nevyužívania uviedlo skutočnosť, že nevlastnia počítač. Vyše 20 % sa vyslovilo, že internet používať nepotrebuje, vyše 15 % považuje internet za príliš drahý, takmer 11,5 % nemá o využívanie internetu záujem, takmer 10 % nemá dostatočné znalosti práce s internetom, 9,5 % nemá možnosť prístupu na internet a nedostatok času bráni vo využívaní internetu vyše štyrom percentám z opýtaných. Ďalšími dôvodmi nevyužívania internetu sú podľa prieskumu TNS jeho prílišná komplikovanosť či jazykové zábrany.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS