ČLÁNOK
Veriteľské banky spokojné so stavom v Nafte Gbely
25. októbra 1999

Syndikát veriteľských bánk úverujúcich Naftu, a.s., Gbely oceňuje postup jej významných akcionárov, ktorými sú Fond národného majetku SR a Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP), v reštrukturalizácii podniku. Veritelia sú spokojní aj s personálnymi zmenami v predstavenstve Nafty, do ktorého sa vo štvrtok dostali manažéri z SPP. Nové predstavenstvo v krátkom čase predloží operatívny plán riešenia likvidity spoločnosti. Vyplynulo to z piatkových rokovaní zástupcov veriteľských bánk, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho, predstaviteľov Nafty Gbely a jej akcionárov, ktorými sú FNM a SPP.
Banky chcú mať jedného zástupcu v dozornej rade spoločnosti, o čom má na budúci týždeň rozhodnúť mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov. V priebehu dvoch týždňov podpíšu akcionári Nafty s veriteľskými bankami letter of comfort, v ktorom sa SPP a FNM zaviažu profesionálne riadiť Naftu Gbely. Ten bude pre veriteľské banky zárukou splatenia poskytnutých úverov.
Piatkové rokovania sa dotýkali aj stavu likvidity podniku a jeho prevádzkovej pripravenosti na zimu. Finančnú pôžičku vo výške 80 mil. Sk, ktorú Nafte poskytol SPP, použila spoločnosť na úhradu časti záväzkov voči drobným veriteľom. Zvyšok v objeme 220 mil. Sk uhradí neskôr.
V rámci vysporiadavania vzťahov s veriteľmi sa v tomto týždni zrealizoval repo obchod s 28,75 % akcií Nafty, ktoré až do uzatvorenia repo obchodu 15. februára 2000 získala Tatra banka. Nafta si tak predĺžila lehotu na splatenie záväzku voči tejto banke, ktorý dosahuje približne 300 mil. Sk.
FNM sa stal opäť majiteľom 45,9 % akcií Nafty, a.s., Gbely v piatok 15. októbra, kedy ich odkúpil od doterajšieho vlastníka, Druhej obchodnej, a.s., za cenu 337 Sk za akciu. Fond tým zaplatil rovnakú cenu, za ktorú akcie predal Druhej obchodnej v roku 1996, teda 500 mil. Sk. Peniaze však dostali veriteľské banky, ktorým Nafta dlhuje 1,7 mld. Sk. Za akcie Nafty Gbely v trhovej 3 mld. Sk zaplatila Druhá obchodná v auguste 1996 iba 500 miliónov Sk. Vráteniu akcií Nafty na fond predchádzalo splnenie podmienky, aby bola predaná spoločnosť Nafta Trade. Táto podmienka bola splnená v polovici septembra, keď bola podpísaná dohoda, podľa ktorej Nafta, a.s., Gbely odkúpila spoločnosť Nafta Trade, a.s. za cenu smerujúcu k sume 1 Sk plus záväzky firmy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS