ČLÁNOK
Veritelia Horizontu nájdu prihlášky aj na internete
4. júna 2002

Pre enormný záujem veriteľov úpadcu Horizont Slovakia, a.s., vedeného na Krajskom súde v Košiciach, o prihlášky pohľadávok veriteľa vypracoval správca konkurznej podstaty jej vzor, ktorý je uverejnený a verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.orsr.sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca košického krajského súdu Juraj Sopoliga.

Krajský súd v Košiciach vyhlásil konkurz na Horizont Slovakia v utorok 28. mája. V deň podania správy predbežného správcu konkurznej podstaty dosiahli záväzky Horizontu po lehote splatnosti viac ako 1,34 mld. Sk, pričom táto suma nie je definitívna. Od stredy 29. mája začala plynúť 60-dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov. V súvislosti s očakávaným náporom veriteľov pri prihlasovaní pohľadávok zriadil Krajský súd v Košiciach mimoriadnu podateľňu s osobitným vchodom. Podľa účtovnej dokumentácie sa odhaduje, že pohľadávky si prihlási okolo 47 tis. veriteľov. Súd už vyzval veriteľov, aby prihlášky posielali poštou a odbremenili súdnu administratívu. Napriek tomu zabezpečili šesť nových počítačov a prijali štyroch ľudí do podateľní, aby zvládli nápor veriteľov Horizontu, ako aj spoločnosti SaS, na ktorú bol vyhlásený konkurz nedávno.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS