ČLÁNOK
Veritelia Dopravnej banky v konkurze zvolili nového správcu
16. októbra 2001

Na pondelňajšej schôdzi veriteľov Dopravnej banky v Banskej Bystrici, ktorá bola zvolaná na podnet Fondu ochrany vkladov (FOV), zástupcovia veriteľov schválili nového správcu konkurznej podstaty. Súčasných správcov Milana Chovanca a Štefana Kubjatku, vystriedali Juraj Koval a Karol Rajnoha.

Schôdza veriteľov Dopravnej banky zvolila trojčlenný veriteľský výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov FOV, Colného úradu Banská Bystrica a Daňového riaditeľstva. Novo zvolený výbor by mal mať pod kontrolou speňažovanie konkurznej podstaty a noví správcovia musia vypracovať nový plán speňažovania. Námietky proti nemu vyslovili predstavitelia FOV ihneď po jeho predložení bývalým správcom.

K vyostreniu rozporov medzi správcom Dopravnej banky a FOV došlo, keď správca poprel pohľadávku FOV. Tento spor sa dostal postupne až na Najvyšší súd SR, ktorý rozhodol v prospech správcu Dopravnej banky.

K rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý doposiaľ nenadobudol platnosť, a ktorý prakticky vylúčil FOV z radov veriteľov, predseda prezídia Milan Horváth dodal, že nepoznačí termín výplat náhrad klientom Devín banky. Priznal však, že existujú dva právne názory na najnovšiu novelu zákona o ochrane vkladov a o konkurze a vyrovnaní. Zdôraznil, že FOV využije cestu odvolania cez Generálnu prokuratúru SR aj cez Najvyšší súd SR.

„Sudca neprihliadol k spomínanému, čoskoro platnému rozhodnutiu NS a priznal FOV hlasovacie práva,“ konštatoval Ptačin. Nasledovné hlasovanie „štátnej mašinérie“ disponujúcej asi 95 % hlasov nedalo malým veriteľom šancu a u neho vraj vyvolalo pocity z justície 50. rokov. Združenie, reprezentujúce vyše 150 veriteľov s pohľadávkou v celkovej sume cez 20 mil. Sk, sa o ďalšom postupe podľa neho rozhodne po právnej analýze. Ptačin nevylúčil po nadobudnutí platnosti rozsudku Najvyššieho súdu pokus o zvolanie novej schôdze veriteľov a úvahy o medzinárodnom pokračovaní prípadu.

Bývalý správca Dopravnej banky Chovanec svoju výmenu nekomentoval, len vyjadril spokojnosť, že neboli námietky k správe o činnosti, ktorú na schôdzi prezentoval.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS