ČLÁNOK
Verejný sektor vlani zvýšil svoje zadlženie o 21 %
30. januára 2001

Verejný sektor vlani zvýšil svoje dlhy o 21 %. Ako vyplýva z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS), čistý úver všeobecnej vláde v bežnom kurze sa v priebehu roku 2000 zvýšil zo 165,2 mld. Sk na 199,9 mld. Sk. Podiel úverov čerpaných všeobecnou vládou na celkovom objeme domácich úverov sa tak zvýšil o štyri percentuálne body na 32,7 %. Štatistika NBS pritom do dlhu všeobecnej vlády zarátava aj dlhy voči zahraničným a nebankovým subjektom, ktoré držia štátne cenné papiere.

Korunové úvery podnikom naopak vlani stagnovali. Zatiaľ čo ku koncu roku 1999 čerpali úvery za 321 mld. Sk, do konca minulého roku poklesli o 0,2 % na úroveň 316,2 mld. Sk, pretože banky v posledných mesiacoch roka neobnovili väčšiu časť splatných úverov. Väčšiu dôveru prejavili voči klientom spomedzi obyvateľov, ktorí ku koncu minulého roka mali korunové úvery vo výške 43,7 mld. Sk, a to bolo o 21,7 % viac, ako koncom roku 1999. Úvery v cudzej mene pri prepočítavaní podľa fixného kurzu z roku 1993 zaznamenali vlani zníženie o 10,3 % na 36,4 mld. Sk. Pri vyjadrení v bežnom kurze je pokles len 3,3-percentný a hodnota úverov predstavovala koncom roka 50,5 mld. Sk. Celkovo úvery podnikom a obyvateľstvu, korunové i v zahraničných menách, stagnovali.

Ako však NBS upozornila, pri hodnotení vývoja úverových aktivít v roku 2000 je nevyhnutné zohľadniť nemenové faktory, ktoré ovplyvňovali reálne vykázaný objem úverov, ako krach bánk a reštrukturalizáciu úverových portfólií vybraných bánk pred privatizáciou. Upravením objemu poskytnutých úverov by ročná dynamika úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahla 4,2 %.

Čistý úver vláde pri použití fixného kurzu z roku 1993 dosiahol v uplynulom decembri úroveň 167,3 mld. Sk, čo znamená medziročné prehĺbenie dlžníckej pozície vlády voči bankovému sektoru o 17,2 %. Od augusta čistý úver vláde pritom zaznamenával medziročné poklesy, v decembri sa však vývoj otočil aj vplyvom zaniknutia zlepšujúceho efektu, ktorý priniesol prílev prostriedkov z predaja akcií ČSOB v decembri 1999. Ako dodala NBS, v rámci vnútornej štruktúry sa rast dlhu prejavil vo väčšej miere voči domácich veriteľom, predovšetkým v dôsledku zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu.

Na základe predbežných údajov sa čistý úver vláde a FNM v bežnom kurze od začiatku roka zvýšil o 33,6 mld. Sk a vo fixnom kurze roku 1993 o 23,4 mld. Sk, z toho 12,6 mld. Sk predstavuje mimoriadny vplyv reštrukturalizácie bankového sektora a splácania štátnych záruk. Podiel verejného okruhu na celkovom objeme domácich úverov pri pevnom kurze roku 1993 je takmer 30 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS