ČLÁNOK




Verejný prísľub na akcie Elektrokarbonu bol neúspešný
12. januára 2001

Presne pred mesiacom vyhlásený verejný prísľub na akcie emitenta Elektrokarbon, a.s., Topoľčany nebol úspešný. Zámerom HTC Holding, a.s., Bratislava bolo nadobudnúť minimálne 48 504 kusov akcií, čo je 35 % akcií podniku, pri cene 600 Sk za kus. Podľa údajov Burzy cenných papierov sa v rámci neanonymných obchodov previedlo iba 8 964 kusov. Do ukončenia verejného prísľubu 10. januára sa s akciami Elektrokarbonu nezrealizovali dokonca žiadne priame obchody.

„Náš záujem dokúpiť aj ďalšie akcie pretrváva. Cenu, ktorú sme zo zákona museli ponúknuť, však reálne považujeme za privysokú,“ povedala pre agentúru SITA Ivona Vavrová zodpovedná v HTC za správu kapitálových účastí spoločnosti.

Manažment holdingu považuje tento prísľub stále „len za formálnu záležitosť, vďaka ktorej sa chce vyhnúť ďalšej pokute od ministerstva financií“. HTC totiž už ovláda Elektrokarbon prostredníctvom spoločnosti Pro Partners Group, ktorej podiel na jeho základnom imaní presahuje 70 %.

Ešte v roku 1995 pred platnosťou novely zákona o cenných papieroch získal HTC Holding viac ako 30 % akcií Elektrokarbonu. Následne nakúpil malý objem ďalších akcií, no verejný prísľub nevyhnutný zo zákona vyhlásila iná spoločnosť, ktorú holding zastrešuje. Rezort financií však trval na tom, že povinnosť vyhlásiť verejný prísľub mal samotný HTC Holding.

Elektrokarbon Topoľčany vyrába uhlíkové kefy pre elektrické točivé stroje a uhlíkové výrobky pre technické účely. Má vlastnú výskumno-vývojovú základňu vrátane materiálového laboratória a skúšobne uhlíkových výrobkov. Podnik exportuje svoje výrobky aj do Českej republiky a krajín východnej a západnej Európy. Podnik očakáva za uplynulý rok čistý zisk 4 mil. Sk. Za rok 2000 by mohol nárast predaja dosiahnuť 15 %, spoločnosť očakáva jeho pokračovanie aj v tomto roku. Objem produkcie Elektrokarbonu dosiahol ku koncu roka 2000 približne 202 mil. Sk, tržby 254 mil. Sk.

HTC Holding združuje 11 strojárskych firiem, medzi inými tiež Považské strojárne Letecké motory. Do holdingu patrí aj a.s. HT Computers zaoberajúca sa implementáciou počítačových informačných systémov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS