ČLÁNOK
Verejné práce najmä v oblasti diaľníc a bývania
5. septembra 1997

Ten bude vykrytý z úverov (55,25%), zo štátneho rozpočtu (26%), z vlastných prostriedkov obstarávateľov (12,84%), zo štátnych fondov (3,45%), z rozpočtov obcí (2,02%) a z iných zdrojov (0,44%). V roku 1998 sa uvažuje s objemom približne 70,77 mld. Sk, v roku 1999 s objemom 59,02 mld. Sk a v roku 2000 s 49,18 mld. Sk. Najväčší objem prostriedkov v uvedenom období pohltí výstavba diaľnic (50,29 mld. Sk) a program rozvoja bývania (45 mld. Sk). Na energetické stavby je vyčlenených 26,94 mld. Sk, na výstavbu železničnej siete 19 mld. Sk, na stavby pre zdravotníctvo 5,77 mld. Sk, na vodohospodárske stavby 5,65 mld. Sk a na stavby pre školstvo 515,4 mil. Sk, Aktualizovaný rozvojový program na roky 1998 – 2000 bol doplnený dvoma prioritnými oblasťami – sektorovými projektami rozvoja a stavbami pre štátnu správu, v dôsledku čoho sa zvýšili objemy v roku 1998 o 2,72 mld. Sk a v roku 1999 o 3,53 mld. Sk. Nový program priorít verejných prác počíta v rokoch 1998 – 2000 so znížením počtu začínaných nových stavieb a s výrazným znižovaním rozostavanosti, a to v roku 1998 o cca 25,3 mld. Sk, v roku 1999 o cca 39,2 mld. Sk a v roku 2000 o cca 92,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS