ČLÁNOK
Verejné financie v budúcom roku v deficite 35,942 mld. Sk
6. októbra 2000

Celkový schodok štátneho rozpočtu na budúci rok by mal dosiahnuť takmer 35,289 mld. Sk pri príjmoch 179,286 mld. Sk a výdavkoch 214,575 mld. Sk. Na vytvorenom HDP by sa tak mal budúcoročný schodok podieľať 3,68 %. Celý okruh verejných financií by mal budúci rok ukončiť s deficitom 35,942 mld. Sk, čo by znamenalo 3,74-percentný podiel na HDP. Vyplýva to z návrhu Zákona o štátnom rozpočte na rok 2001, ktorým sa na svojom stredajšom rokovaní zaoberala vláda. Vládny kabinet by mal tento návrh schváliť v pondelok.

Predpokladaný schodok verejných financií by sa však mohol zvýšiť o ďalších 2,9 mld. Sk v prípade realizácie reformy a rozvojových programov z privatizácie. Za takýchto okolností by sa na vyprodukovanom HDP podieľal schodok všeobecnej vlády podieľa viac ako 4 %. Na takmer 5-percentný podiel na HDP by sa mohol schodok vyšplhať pri uplatnení osobitných prípadov, pri ktorých sa môže deficit navýšiť celkovo o 8,9 mld. Sk. Tieto prípady zahŕňajú financovanie výstavby diaľnic v objeme 8,7 mld. Sk a úveru od Svetovej banky a Rozvojovej banky Rady Európy spolu na úrovni 207,5 mil. Sk. Pri realizácii oboch možných vplyvov by celý verejný okruh na budúci rok skončil s deficitom až 47,757 mld. Sk.

Na celkových rozpočtovaných príjmoch by sa mali najvýraznejšie podieľať daňové príjmy, pri ktorých návrh rozpočtu ráta so 158,395 mld. Sk. Fyzické osoby by mali z tohto objemu zabezpečiť príjem 27,6 mld. Sk a právnické osoby 18,910 mld. Sk. Obyvateľstvo by malo formou dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní do rozpočtu odviesť 93,705 mld. Sk. Príjmy z dovozného cla by mali predstavovať 3,9 mld. Sk.

Na strane výdavkov budúcoročného rozpočtu budú podľa jeho návrhu dominovať bežné výdavky v objeme takmer 199,283 mld. Sk, kapitálové výdavky by mali predstavovať 14,6 mld. Sk. Z hľadiska jednotlivých rozpočtových kapitol návrh ráta s najvyššími výdavkami vynaloženými na úhradu štátneho dlhu v objeme 23,639 mld. Sk. Nasleduje kapitola Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s predpokladanými výdavkami takmer 21,226 mld. Sk, kapitola Ministerstva zdravotníctva SR s výdavkami 17,064 mld. Sk a kapitola Ministerstva obrany SR s výdavkami 16,722 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS