ČLÁNOK
Verejná správa ukončila rok 2012 s dlhom 37,2 mld. eur
19. júna 2013

Verejná správa ukončila rok 2012 s dlhom 37,24 mld. eur, čo predstavuje 52,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tak zvýšil o 7,33 mld. eur a v pomere k výkonu hospodárstva to znamená nárast o 8,8 percentuálneho bodu. Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012, ktorý schválila NR SR. „Zvýšenie bolo spôsobené rastom dlhu o 24,5 % a súčasným rastom HDP o 3,4 %,“ uvádza materiál.

  V roku 2012 mal na zvýšení dlhu verejnej správy najväčší podiel hotovostný schodok štátneho rozpočtu vo výške 3,8 mld. eur. „Druhým najvýznamnejším vplyvom zvýšenia dlhu verejnej správy bolo výrazné navýšenie rezerv pre účely budúceho financovania dlhu, ktoré bolo realizované za historicky minimálne úrokové sadzby pre Slovenskú republiku na dlhopisovom trhu,“ uvádza MF SR. Tento vplyv predstavoval sumu 2,16 mld. eur. Tretím významným dôvodom bolo zvýšenie podielu Slovenskej republiky na dočasnom eurovale o 1,32 mld. eur. Vlani verejná správa evidovala deficit 4,35 % HDP, schodok verejných financií predstavoval 3,1 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS