ČLÁNOK
Verdikt o koncentrácii MOL a Slovnaft najskôr v septembri
10. augusta 2000

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) rozhodne o koncentrácii akciovej spoločnosti Slovnaft a maďarskej spoločnosti MOL najskôr v septembri, je však možné, že konečný verdikt padne až v októbri. Trojmesačné obdobie, do ktorého má Úrad vydať svoje rozhodnutie po vydaní predbežného opatrenia, vyprší 17. októbra. Agentúre SITA to povedal riaditeľ 1. výkonného výboru PMÚ Ján Matuský.
„Musím však dodať, že z našej strany existuje snaha vydať rozhodnutie čo najrýchlejšie, nemožno však teraz jednoznačne povedať, kedy by ku konečnému rozhodnutiu malo dôjsť. Zákon však hovorí, že o konečnom verdikte musíme oboznámiť najskôr účastníkov konania a až potom budeme informovať verejnosť,“ uviedol J. Matuský. „Nedá sa očakávať, že by naše rozhodnutie bolo negatívne, do úvahy však musíme brať všetky skutočnosti,“ dodal. Ako uviedol, až v prvom kroku vstupu maďarského MOLu do Slovnaftu dôjde k zmenám na relevantnom trhu. „Iná je situácia, keď je spoločnosť spoločne ovládaná a iná je situácia, keď bude Slovnaft ovládaný jedným majiteľom, “ povedal J. Matuský. Nevylúčil pritom možnosť, že konečný výrok PMÚ, ktorý bude obsahovať výrokovú časť a časť odôvodňovaciu, povolí koncentráciu oboch spoločností s podmienkou.
Podľa J. Matuského možno súčasnú situáciu chápať aj ako určitý časový posun oproti pôvodným predpokladom PMÚ. O koncentrácii oboch spoločností mal PMÚ rozhodnúť do 17. júla, 12. júla však Úrad vydal predbežné opatrenie o predĺžení pozastavenia koncentrácie oboch spoločností. Predseda PMÚ Peter Nižňanský vtedy pre SITA uviedol, že k rozhodnutiu dôjde do mesiaca.
Spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Maďarsko ohlásila na PMÚ koncentráciu 14. apríla 2000, ktorou na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava, nadobudla podiel v spoločnosti Slovnaft Bratislava. Maďarská ropná spoločnosť koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD (približne 11,5 mld. Sk). Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.
Očakáva sa, že po získaní majority maďarskou firmou si manažérsko-zamestnanecké spoločnosti Slovintegra a Slovbena udržia pozíciu významného minoritného akcionára v Slovnafte. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.
Podľa posledných informácií kontroluje maďarský MOL 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS