ČLÁNOK
Veľké firmy chcú podávať kontrolné výkazy k DPH neskôr
14. októbra 2013

Energetické a telekomunikačné spoločnosti by chceli posunúť termín elektronického podávania kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty (DPH). Obávajú sa totiž, že nestihnú prispôsobiť svoje IT systémy. Takzvané kontrolné výkazy k DPH chce zaviesť Ministerstvo financií SR (MF) v novele zákona o dani z pridanej hodnoty, o ktorej by mal parlament rokovať v druhom čítaní na svojej októbrovej schôdzi. Až po schválení tejto novely určí rezort financií vzor výkazu. Prvý kontrolný výkaz by pritom mali platitelia DPH podať do 25. februára. Spoločnosti už zaslali ministerstvu list, v ktorom ho žiadajú o posunutie účinnosti podávania výkazov z 1. januára na 1. júl budúceho roka.

  “Prax ukazuje, že zmeny vo vnútropodnikových finančných systémoch ako aj úpravy súvisiacich postupov a procesov si vyžadujú dôslednú prípravu a podstatne dlhší čas, ako predpokladá legislatívny návrh,“ uvádza sa v liste, ktorý má agentúra SITA k dispozícii. Firmy sa obávajú vysokých pokút, ktoré im hrozia za nepodanie kontrolného výkazu k DPH. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí platcovi DPH pokuta do výšky 10 tisíc eur a pri opakovanom porušení až do výšky 100 tisíc eur.

“Našim zámerom nie je brániť úsiliu rezortu financií úspešne bojovať proti nekalým daňovým praktikám v oblasti DPH. Je však prirodzené očakávať, že práve štát bude ten, ktorý bude rešpektovať reálne možnosti podnikateľov, a že jeho prejavom kolegiality, ktorú sám žiada vo forme dobrovoľného a včasného plnenia daňových povinností, bude napríklad aj poskytnutie dostatočného časového priestoru pre podnikateľov na oboznámenie sa s novou platnou legislatívou, vyžadujúcou si tak zásadné a náročné úpravy IT systémov,“ uviedli spoločnosti, ktoré sú pripravené obrátiť sa v prípade neúspechu aj na Kanceláriu prezidenta SR, ktorý má právo novelu vrátiť späť do parlamentu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS