ČLÁNOK
Veľká Británia je na prahu recesie
24. júla 2001

Vplyvná britská expertná skupina Ernst &Young´s Item Club vo svojej periodickej správe varuje britských politikov, že ak centrálna banka nepodnikne razantné kroky, dostane sa ekonomika do recesie.

Vyzýva Bank of England a britské Treasury, aby intervenovali na devízových trhoch s cieľom predaja libier a nákupu eura – iba tak bude možné medzi nimi odstrániť „priepastný rozdiel“.

Svojou oficiálnou výzvou na zámerné oslabenie britskej libry porušuje Item Club dlhodobo zaužívané konvencie – spravidla totiž táto expertná skupina hodnotila stav ekonomiky a jej perspektívy, no nesnažila sa ovplyvňovať centrálnu banku, ani ministerstvo financií.

Súčasná situácia je taká neistá a riskantná, že skrátka konštatujeme nevyhnutnosť konkrétnej akcie, uviedol profesor Peter Spencer z Ernst & Young´s Item Club vo včerajšom vydaní The Observer.

Silná libra v pomere k euru totiž posúva britských výrobcov do ťažko zvládnuteľnej konkurenčnej pozície a terajší pokles vo výrobnom sektore sa už zakrátko premietne do zníženej úrovne zamestnanosti, poklesu indexu spotrebiteľskej dôvery a oslabenia dynamiky trhu s nehnuteľnosťami.

Výrobné aktivity už recesia zasiahla a tento úpadok sa čoskoro rozšíri, ak sa nepodniknú adekvátne kroky.

Item Club chce, aby Bank of England v súčinnosti s Európskou centrálnou bankou a Federal Reserve intervenovala a umelo znížila hodnotu libry.

Treasury a BoE by už teraz mali začať urýchlene plánovať rozsiahlu intervenciu, ktorú treba realizovať podľa záverov Item Clubu počas tejto jesene. Britské autority sú však tradične zdržanlivé pri podobných intervenciách vzhľadom na riziko, že pokles libry by mohol pokračovať „voľným pádom“ až za hranicu, ktorá je neúnosná.

Ernst & Young´s Item Club, ktorý pri svojich odhadoch vychádza z metodiky ministerstva financií, konštatuje, že dôjde k dramatickému poklesu britskej ekonomiky na úroveň, ktorá sa naposledy dosiahla na začiatku deväťdesiatych rokov.

Podľa týchto prognóz sa má hrubý domáci produkt na konci roka 2001 znížiť na 1,8%, hoci rast HDP bol v roku 2000 na hladine 3,1%.

Item Club nevidí reálnejšie šance na rýchle ekonomické ozdravenie – rastové parametre sa majú počas roka 2002 ustáliť na 2% a až v roku 2003 možno kalkulovať s ich zvýšením na 2,9%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS