ČLÁNOK
Vedenie VSŽ presadzuje vytvorenie novej spoločnosti
2. decembra 1999

Podľa prezidenta VSŽ, a.s., Košice Gabriela Eichlera zatiaľ nie je jasné, či sa skôr zrealizuje reštrukturalizácia a následne do spoločnosti vstúpi strategický investor, alebo dôjde k transformácii až po rozhodnutí o partnerovi. Nová spoločnosť by mala okrem aktív prevziať tiež pasíva existujúcich podnikov.

Ako v stredu uviedol prezident VSŽ, vedenie zvažovalo tiež ďalšie možnosti, ako napríklad sústredenie činnosti do najväčšej z dcérskych spoločností VSŽ Oceľ, s.r.o. alebo do súčasnej materskej spoločnosti VSŽ, a.s. Podľa Eichlera sa však ešte v tomto roku má ukončiť prvá časť zmien, keď sa budú podniky core businessu sústreďovať do niekoľkých najväčších spoločností fungujúcich v rámci VSŽ. Najväčšia výrobná spoločnosť VSŽ Oceľ ako jedna zo zastrešujúcich spoločností by sa tak mala pretransformovať zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Prezident spoločnosti tiež ocenil zlepšujúcu sa finančnú situáciu, keď po niekoľkých mesiacoch VSŽ po prvýkrát v novembri opäť začali platiť úroky z úverov. V novembri podľa slov Eichlera zaplatili na úrokoch približne 5 mil. USD a ďalším cieľom vedenia spoločnosti je znížiť oneskorenie v ich platbách na 5 až 6 mesiacov. V súčasnosti platby úrokov totiž meškajú až 12 mesiacov.

Cieľom vedenia firmy je tiež doriešenie vzťahov s vládou, kde záväzky dosahujú približne 4 mld. Sk, bankami s výškou záväzkov 18 mld. Sk a menšími dodávateľmi. V oblasti vzťahov s malými veriteľmi zhodnotil Eichler situáciu ako najlepšiu. „Výška záväzkov voči nim dosahuje v súčasnosti 1,6 mld. Sk a do troch až štyroch mesiacov chceme tieto vzťahy doriešiť úplne,“ skonštatoval.

Celkové hospodárenie VSŽ v tomto roku skončí s „veľkou účtovnou stratou“, tá je však podľa Eichlera dôsledkom ukončenia očisťovania spoločnosti. „Naše prevádzkové výsledky a cash flow sú dobré,“ dodal. Za prvých desať mesiacov tohto roku firma v oblasti prevádzkového hospodárenia vykázala zisk 1,47 mld. Sk, hospodársky výsledok z finančných operácií však predstavoval záporných 2,35 mld. Sk. Celková strata tak dosiahla 1,94 mld. Sk, vo vyjadrení bez vplyvov z minulosti predstavovala 44 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov v sledovanom období boli 31,77 mld. Sk. Tieto údaje sa týkajú výsledkov deviatich rozhodujúcich spoločností skupiny podnikov VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS