ČLÁNOK
Vedenie Dopravnej banky malo šancu preukázať schopnosti
16. júla 2000

Vedenie Dopravnej banky, a.s. Banská Bystrica (DB), ktoré nastúpilo na prelome rokov 1998 a 1999, malo dosť času na to, aby preukázalo svoje schopnosti a zvrátilo trend hospodárenia banky. Potrebná však bola väčšia intenzita práce a lepšia kooperácia vo vedení. Dozorná rada reprezentujúca štátnych vlastníkov na manažment dostatočne netlačila a jeho efektívnosť a zodpovednosť sa tak nezvyšovali. V rozhovoru pre SITA sa tak vyjadril vedúci katedry bankovníctva Fakulty financií Univerzity Mateja Bela a bývalý prezident druhej banskobystrickej banky, Banky Slovakia (BS) Jozef Medveď.
Dopravná banka sa 1. júla dostala do nútenej správy Národnej banky Slovenska (NBS) po tom, čo deň predtým predstavenstvo banky oznámilo svoju abdikáciu. Pred dvoma týždňami guvernér NBS Marián Jusko povedal, že ak sa ukáže seriózny záujemca o banku, môže získať povolenie na kapitálový vstup. Dodal, že ak sa v dohľadnom čase nenájde seriózny investor, pristúpi NBS k „negatívnemu“ riešeniu situácie v DB. Záujem o kapitálový vstup do banky prejavili banskobystrická spoločnosť Drukos, spoločnosť J&T Finance Group či Horizont, o.c.p., a.s. K záujemcom o banku sa predminulý týždeň pridala aj grécka Popular Bank Ltd.
„Malá banka značí väčšie riziká – ak je univerzálne zameraná, tak ju veľké banky vytláčajú mimo lukratívny trh, môžu k nej zvoliť rezervovaný postoj, limity na medzibankovom peňažnom trhu a odsunúť ju tak od zdrojov,“ zdôraznil J. Medveď. Preto by sa mala zamerať na určitú časť trhu či klientely, nie na kapitálový status, ale na personálne vybavenie s cieľom pracovať dlhšie ako jedno funkčné obdobie. Pritom vyzdvihol úlohu etiky, primeraného asketizmu a uprednostnenie akumulácie kapitálu pred osobnou spotrebou.
J. Medveď podčiarkol, že priestor pre rozvoj bankovníctva sa po roku 1998 výrazne obmedzil. Zaplnili sa medzery po českých bankách, vznikol oligopol niekoľkých veľkých bánk a pre malé sú budúcnosťou špecializácia, fúzie a satelitná spolupráca s veľkými. Podľa J. Medveďa mala BS za čias dostatku peňazí v rokoch 1992 až 1996 ľahší štart ako DB, ktorej významnú časť základného imania tvorili budovy. Ako však dodal, ani BS nevyšla v roku 1998 snaha o kúpu siete českých bank a upevnenie miesta na trhu.
Podľa bývalého šéfa BS sa teraz kryštalizácia postavenia malých bánk urýchľuje, na druhej strane vstupom do EÚ bude vznik bánk ľahší ako v období platnosti dnešného bankového zákona. V tej súvislosti poukázal na osud českej IPB, do ktorej Nomura vstúpila nie zo záujmu strategického, ale podnikateľského. „Neočakávam však, že by mala byť napríklad ohrozená pozícia Slovenskej sporiteľne ako hlavného depozitára vkladov občanov, musí sa však zdynamizovať. Predpokladám tiež, že kvalitná klientela sa presunie na kapitálový trh, do obligácií, a bankové úvery budú využívať horší klienti,“ dodal J. Medveď.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS