ČLÁNOK
Vedenie DAM sa odvolalo proti rozhodnutiu o likvidácii firmy
31. marca 2000

Predseda predstavenstva DAM Diósgyör Rt. Attila Tóth podal 28. marca 2000 odvolanie na Najvyšší súd Maďarskej republiky proti rozhodnutiu Župného súdu v Miškolci zo 14. marca tohto roku, ktorý nariadil likvidáciu spoločnosti DAM. A. Tóth požiadal najvyšší súd o zrušenie uvedeného rozhodnutia a o vyhovenie žiadosti Predstavenstva DAM o vyrovnanie z 18. februára. Tieto informácie zverejnil hovorca VSŽ Jozef Marko.
Vyhovenie tejto žiadosti by Predstavenstvu DAM umožnilo pokračovať v stabilizačnom programe a dosiahnuť dohodu s veriteľmi. „Je to jediná korektná cesta pre veriteľov a zamestnancov ako zachrániť DAM. Pre niektoré lobistické skupiny môže byť ale málo lukratívna,“ uviedol A. Tóth.
Ekonomické zhodnotenie prvého mesiaca realizácie stabilizačného programu v DAM-e podľa Tótha potvrdilo, že konzorčný systém zabezpečenia financovania výroby v podniku bol úspešný. Za tri týždne sa podarilo vyrobiť 18 300 ton materiálu a znížiť prevádzkovú stratu z 384 mil. forintov (december 1999) na 98 mil. forintov. Zároveň zamestnancom DAM-u vyplatili mzdy za január i február a 408 zamestnancom, prepusteným z DAM-u v rámci reštrukturalizácie firmy, bolo načas vyplatené odstupné. Likvidátor tak mal po rozhodnutí súdu možnosť prevziať dňa 16. marca DAM v prevádzke so zabezpečenou zákazkovou náplňou a financovaním výroby 23 200 ton materiálu.

Majoritný akcionár, ktorým je VSŽ a.s. Košice, a Predstavenstvo DAM mali a stále majú záujem spolupracovať s likvidátorom DAM v záujme udržania prevádzkyschopnosti a zamestnanosti v DAM-e. Preto bolo likvidátorovi ponúknuté 21. marca odovzdanie know-how prevádzkovania konzorčného systému a zákazkovej náplne podniku. Likvidátor túto ponuku 24. marca neprijal a namiesto toho sa rozhodol výrobu v DAM zastaviť. „Majoritný akcionár DAM-u a Predstavenstvo DAM doteraz urobilo maximum pre udržanie výroby a zamestnanosti v DAM-e a chce robiť maximum aj v súčasnom právnom stave, v rámci ktorého akciová spoločnosť VSŽ stratila v DAM-e majetkové práva,“ uzatvoril J. Marko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS